Lördag 27 maj 2017

Nu har juryn valt de tio bästa hr-böckerna 2016


2017-02-27 - BOKNYTT Efter fyra träffar har juryn för Årets hr-bok nu valt ut de tio bästa hr-böckerna som utkom förra året.


Utgångsläget var 50 titlar, alla nyutkomna och alla svenska. Juryn har sökt en bredd och därför försökt täcka in områdena ledarskap, organisation, arbetsmiljö och hälsa, omställning, rekrytering samt övrigt.

– Bedömningskriterierna är sedan att böckerna ska vara aktuella, angelägna och användbara, säger Stefan Vallerius, ordförande i juryn och till vardags hr manager på Volvo Cars Body Components.

Vinnaren av Årets hr-bok presenteras i Personal & Ledarskap nr 4 och utmärkelsen delas sedan ut på eventet Hr. Nu den 9 maj på Vasateatern i Stockholm. Sveriges HR-förening och Personal & Ledarskap står bakom utmärkelsen.

De nominerade är ...


Rekrytering och urval
– teori och praktik

Gunilla Andersson, Nils Hallén och Patrick Smith
Studentlitteratur

Hur ska jag veta att jag anställer rätt personer? Författarna ger en klar och tydlig beskrivning av detta känsliga men nog så viktiga ämne. Boken bygger på forskning och inte på den berömda magkänslan och ger läsarna tydliga exempel och bra mallar som går att använda i de flesta situationer. Detta är en heltäckande uppslagsbok om rekrytering som tar upp sådant som bedömning, arbetspsykologiska test, kompetensbaserade intervjuer, bakgrundskontroller och psykometri.

Get digital or die trying
Arash Gilan och Jonas Hammarberg
Bullet Point Publishing

Denna bok tar med läsarna på en resa där de lär sig se digitaliseringen som en möjlighet snarare än som ett hot. En handbok som alla chefer behöver för att ta sig an och fullfölja sin digitala resa. Den beskriver hur en organisation kan jobba strategiskt med digitalisering och samtidigt få medarbetarna med sig. Företagen måste hänga på om de inte ska bli akterseglade.


Kunskapsintegration
Philip Runsten och Andreas Werr
Studentlitteratur

I en tid av ständigt pågående förändringar är förmågan att samarbeta för ökad kunskap väsentlig. Den moderna organisationens framgång beror alltså i stor utsträckning på medarbetares samarbetsskicklighet – deras förmåga att integrera olika kunskaper. Denna bok handlar om hur vi kan överföra kunskap i en organisation för att inte tappa mark. Boken ger en grundläggande förståelse för fenomenet kollektiv intelligens och diskuterar vilka ledar- och hr-praktiker som stödjer denna förmåga till kunskapsintegration. Läsarna får ta del av flera exempel och författarna visar på fyra olika förmågor som beskrivs och behövs: relationsförmåga, reflektionsförmåga, representationsförmåga och integrationsförmåga. Varje kapitel avslutas med en bra sammanfattning.

Skydd mot stress – det finns!
Eva Linér
Komlitt

Boken ger idéer, bekräftelse och mod att arbeta aktivt med att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den ger en bra beskrivning av den nya arbetsmiljöföreskriften och hur man kan jobba med den i en organisation. Författaren skriver sakligt men håller ändå kvar läsaren. Innehåller bra övningar och frågeställningar.

Mobbning på jobbet
Stefan Blomberg
Studentlitteratur

Bedrövligt att en sådan här bok behöver skrivas. Men eftersom mobbning i arbetslivet förekommer och är ett uttryck för en bristande organisatorisk och social arbetsmiljö välkomnas denna mycket strukturerade bok. Den ger kunskap om hur mobbning kan förebyggas, hanteras och utredas som en arbetsmiljöfråga. Utifrån den senaste forskningen och egen erfarenhet av att möta utsatta människor beskriver författaren olika dimensioner av mobbning. Varje kapitel inleds med utförliga fallbeskrivningar som levandegör de olika perspektiv som lyfts fram och en arbetsmedicinsk utredning av mobbning tas upp. Boken är aktuell på grund av de höga sjuktalen och den nya förskriften och den är ett bra stöd till hr och chefer.

Visselblåsarlagen
Tommy Iseskog
JK Förlag

Från den 1 januari i år gäller ”Lagen om skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden”. Författaren beskriver och tydliggör den nya lagen, allmänt kallad Visselblåsarlagen. Han blandar lagtext med AD-domar och förtydliganden. Boken innehåller även många tydliga begreppsbeskrivningar, bland andra om repressalieskydd. En bra bok för både hr och chefer men även medarbetare kan ha nytta av den. En pedagogisk bok inom ett aktuellt men svårtytt ämne.

Tio tankar om arbete
Bodil Jönsson
Brombergs

Om digitaliseringen gör att en väldigt stor del av alla jobb försvinner, då finns mycket att reflektera över: vad gör vi om vi inte jobbar? Hela samhället är uppbyggt utifrån att vi ska arbeta. Vi ser vårt värde i det, vår mening. Men vad händer om vi inte ska jobba imorgon, om vi bara ska leva? En intressant och viktig reflektionsbok som bidrar med en filosofisk men ändå konkret diskussion kring synen på och behovet av arbete. Den höjer blicken, ställer många frågor men ger inte några svar.

Tillbaka till jobbet
Åsa Kruse
Natur & Kultur

Denna bok ger kunskap om hur och varför stressreaktioner och utmattningsproblematik uppkommer och hur de yttrar sig. Framför allt får läsaren red­skap för att ta sig igenom för­loppet från sjukskrivning till återhämtning och planering av arbetsåtergång. Författaren varvar exempel med konkreta strategier och berättar vad som
kan vara svårt, samtidigt som hon visar en framkomlig väg för hur man stegvis tar sig till­baka. Hon låter läsaren följa tre personer både före och efter långtidssjukskrivningen. Tipsen är många och användbara. Författaren lyckas göra ett viktigt och aktuellt ämne konkret genom att belysa vanliga frågor och situationer samt skapa förståelse och trygghet hos både den sjuka och dess chef. Men boken är även ett stöd för hr och närstående till drabbade.

Avslut. Chefens svåraste samtal
Anna Svartbeck Lilja
Roos & Tegnér

Alla har användning för denna bok med massor av råd om hur man på ett professionellt sätt hanterar avslut. Extra bra att författaren tar upp hur man kan påverka ett avslut och kanske till och med undvika det. Uppdelningen är pedagogisk i tre delar där man som läsare får fundera över hur man själv reagerar och agerar i olika situationer. Boken, som både är bred och smal, är tänkt som stöd till hr och chefer och kan ge ett trevligare och mer givande avslut för alla. En tänkvärd och användbar handbok i ett viktigt ämne.

Utan invandring stannar Sverige
Jesper Strömbäck
Volante

Många företag och organisationer har i dag svårt att rekrytera. När de försöker hitta arbetskraft utomlands eller bland nyanlända hindras de ofta av regelverk. Det här är en bok som ger en historisk redogörelse och vänder på perspektiven kring invandringen i Sverige. Författaren tror på den enskilda människans kraft. Gång på gång upprepar han att människan är en resurs och att vi måste se varandra som individer med olika drivkrafter för att kunna växa tillsammans. Boken ger fakta för att påverka för dem som tycker att diskussionen har hamnat snett.

Juryn

Stefan Vallerius, hr manager på Volvo Cars Body Components i Olofström, ordförande.
Björn Lorentzon, hr-rådgivare på Lindex i Göteborg.
Catharina Krüger, hr partner på SKF Sverige i Göteborg.
Christina Reumark, seniorkonsult på Friisberg & Partners International i Göteborg.
Johan Hydén, egenföretagare, Kamp företagsutveckling i Stockholm.
Moa Hjertson, hr-chef på Tillväxtverket i Stockholm.
Patrizia Bricca, kompetens- och ledarutvecklare på Handelsbanken Capital Markets i Stockholm.
Ulrika Walldorf, hr-generalist med inriktning mot arbetsmiljö och friskvård på Statistiska centralbyrån i Stockholm.
 

NINNI DICKSON


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN