Fredag 24 mars 2017

”Öppna arbetsplatserna

för alla olika förmågor”


2017-01-13 - INLÄGGET Fler företagsledare och vd:ar måste påbörja sin attitydresa och öppna sina arbetsplatser för människor med alla olika förmågor och bakgrunder. Det skriver Samhalls vd Monica Lingegård, som anser att det handlar om lönsamhet, kvalitet och glädje.


För en tid sedan beställde vi på Samhall en mätning av arbetsgivares attityder till att anställa personer med funktionsnedsättningar. Mätningen, som utfördes av Novus, visade att allt fler arbetsgivare faktiskt går från ord till handling och öppnar upp sina arbetsplatser för personer med annorlunda bakgrunder.

För mig, som vd för ett företag med över 23 000 medarbetare med funktionsnedsättningar, är det lätt att förstå varför. Fler företagsledare inser att det handlar om en underskattad och


Monica Lingegård.

ibland bortglömd arbetskraftsresurs – som förblivit underutnyttjad på grund av att personer med olika funktionsnedsättningar ibland utför sina arbetsuppgifter på ett annat sätt än vad vi är vana vid.

Men fler vd:ar behöver se kompetenserna bortom fördomarna. Det handlar om att göra en mental resa vad gäller fördomar och attityder gentemot personer med funktionsnedsättningar. Och om att omsätta den i handling.

Nöj dig nu inte med ett samtal till din hållbarhetschef – boka ett strategimöte med din ledning eller dina affärsområdeschefer och få hela företaget med på resan. Det handlar helt enkelt om att förändra både ditt eget och hela företagets sätt att i arbetet möta människor som har olika bakgrunder och erfarenheter. Och jag kan nästan lova dig att det kommer att leda till en mer lönsam, glädjefylld och kvalitativ verksamhet.

Lönsamhet. Genom att dela upp arbetsuppgifterna på arbetsplatsen går det att skapa utrymme för att låta alla arbeta på toppen av sina förmågor. Det kanske kräver att du som vd ändrar på några rutiner och stukturer, men i gengäld får du bättre utförda arbetsuppgifter och i förlängningen större lönsamhet i ditt företag.

Kvalitet. Rätt person på rätt arbetsplats ger större kvalitet i hela verksamheten. Det som ibland kan ses som en funktionsnedsättning kan i andra sammanhang vara styrkor – ja rentav superkrafter. Till exempel kan personer med autism många gånger ha en koncentrationsförmåga och uthållighet som få andra personer kan mäta sig med. En funktionsnedsättning kan ofta, tvärtemot vad många tror, innebära en styrka.

Glädje. Arbetsplatser som bygger på mångfald och speglar hur hela samhället ser ut är oftast positiva och inkluderande arbetsplatser. Olikheter ger nya perspektiv och ger energi som skapar både verksamhetsutveckling och arbetsglädje.
Därför vill jag uppmana fler företagsledare och vd:ar att påbörja den egna attitydresan och öppna sina arbetsplatser för människor med alla olika förmågor och bakgrunder. Inte bara för att det är rätt sak att göra – utan för att det är bra för era affärer.

MONICA LINGEGÅRD
vd, Samhall

Ps. Om du behöver hjälp, inspiration eller en liten knuff i rätt riktning så får du gärna höra av dig. Attitydresan blir bättre, längre och roligare ju fler som är med på tåget. Ds.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN