Bygg innovation
med inkludering


2018-06-21 - Låt alla få tillgång till alla intern utbildning, då skapas förutsättningar till en sant innovativ kultur på arbetet. Det skriver ­debattören Stefan Robsén.


Alla pratar om innovation i dag, men hur driver man innovation i verksamheten? Det gäller att utveckla en företagskultur som bygger på nyfikenhet – lättare sagt än gjort. Nyfikenhet uppmuntrar disruptiva sätt att tänka på och ruckar på gamla, stabila balanser. Det lönar sig dock. Den verksamhet som inte innoverar i dag, försvinner helt enkelt.

Börja med förtroende. En organisation måste vara öppen och transparent och lita på sina medarbetare för att uppmuntra innovation. Vi har alla ­råkat ut för detaljstyrning och vet hur kvävande det kan vara. Att låta medarbetare arbeta självständigt och kunna samarbeta fritt med varandra är avgörande för trivsel på arbetsplatsen. En ny stor europeisk undersökning genomförd av IDC och Cornerstone visar dessutom att medarbetare i organisationer med hög innovationstakt samarbetar mycket.

Nyfikenhet och lärande måste få ta tid. Det är oftast inte pengar som ­hindrar utveckling, utan tiden det tar. Organisationer och chefer måste förstå den långsiktiga nyttan med kompetensutveckling och tillåta sina team att ”inte jobba”.

Utveckling måste också se annorlunda ut, eftersom vi tappar uppmärksamheten snabbt. Tänk på hur vi ­använder sociala medier, till exempel. Att kunna sätta sitt eget schema och genomföra utbildning var som helst, och när som helst, är en förutsättning för att den ska bli av. I dag prenumererar många organisationer på kurser och material för att alltid ha tillgång till det senaste och i ett format som funkar på mobiler och plattor. Allt för att göra det enklare att ta till sig och passa in i en stressig arbetsdag.

Innovation föds i nyfikenhet. Alla i en organisation måste få vara nyfikna – på allting. Det ska inte vara något för bara några få eller begränsat till det egna arbetsområdet. Nyfikenhet bör ­genomsyra allt och den måste belönas. Ett bra ställe att börja på är ­genom att göra utveckling transparent, tydlig och öppen för alla.

Danska Mærsk införde nyligen en strategi för kompetensutveckling som gör att medarbetare kan ta del av kurser och samarbeta med kolleger oavsett var de finns – på kontor eller en oljerigg. Enkelheten och det stora biblioteket av innehåll, där alla har tillgång till allt, har hjälpt dem att skapa en kultur där medarbetare inte bara ­genomför den utbildning de fått ­order om, utan aktivt söker efter kurser som kan hjälpa dem att komma vidare i karriären.

Nyfikenhet är onekligen en drivande egenskap som fler organisationer borde våga ta vara på. Men för att ­nyfikenhet ska omvandlas till innovation krävs en företagskultur grundad i förtroende med strukturerat stöd och belöning.

STEFAN ROBSÉN

Verksam på Cornerstone
on Demand.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5