Jo, du ska våga vara hela dig själv på jobbet


2018-06-25 - Gamla sanningar är farligare än Per Morbergs råbiffar. Jag har märkt att den traditionella ledningsmodellen ofta baseras på en inbyggd misstro mot människan. Det finns en bild av arbetstagaren som ett verktyg, en känslolös resurs som behöver ­kontrolleras, tidsstämplas och graderas i varje led. Läs Linus Jonkmans krönika.


I dag byggs dock moderna, starka bolag kring en filosofi om att behandla människor som vuxna och utgå ifrån att alla vill bidra till bolagets bästa. Jag förespråkar den mjuka linjen, den som avrundar uppåt till människans fördel, där engagemang är king och där jakt på status och prestige inte belönas.

Även i en mjuk struktur behövs det dock formuleras vad som är okej eller inte okej. I stället för en strikt detaljerad code of conduct tror jag på enkla principer som formuleras begripligt. Här är tre mjukis-policyer för personalhand­boken hos bolag som vill se mer engagemang.

Kärlekspolicy. Den borde inte behövas, men ­eftersom världen inte är perfekt kan den behöva formuleras uttryckligen. Vi lever i en värld med en ziljon problem, men kärleken är inte ett av dem. Om du råkar bli kär i en kollega bör du ­veta att det inte riskerar ditt jobb utan att vi gläds med dig. Du behöver inte berätta i bolaget att ni är tillsammans, det är ert val. Enda undantaget är om någon av er rapporterar till den ­andra, då behöver vi strukturera om något.

Stödpolicy för väldigt små människor. För många vuxna går en del av dagen åt för att hantera de komplexa projekt som benämns ”barn”. Barn har knattefotboll, klarinettlektioner och förskola. De har en tendens att komplicera livet, speciellt vid studiedagar och när förskolor stänger för planering. Det är ofta osäkert om det är okej att ta med barn till jobbet då.

Därför vill vi bestämt uttrycka detta: Barn är alltid välkomna hit. Vi har ytor där de kan spela spel, bygga Lego eller titta på film. Att det förekommer bubbliga barnskratt och ­fyraåringar som hjular över är en del av vår miljö.

Ta med dig själv till jobbet-policy. Livet är inte alltid regnbågar och ­parader. Vi erkänner det och uppmuntrar dig att vara dig själv även på jobbet. Om du har en rutten dag – ­bete dig inte som att du rör dig i en musikal. Om du går igenom en tuff separation, berätta så att kollegerna kan förstå din dagsform. Låt din närmaste chef känna till vad som sker. Vi vill vara en organisation med ett stort hjärta och det innebär en stor tolerans för livets varierande situationer. Så addera inte stress genom att bete dig som någon du inte är. Ta i stället med dig din äkta person varje dag!

Policyer som dessa må kännas mysproggiga och slapphänta. Men mjukhet är inte flathet.

Det riktigt tuffa är att släppa kontrollen, att lita gränslöst mycket på människor och att ­vara förstående för deras olika livssituationer. En riktigt tuff ledare vet att det är dessa sidor som skapar engagemang och relationer som ger energi att möta en föränderlig marknad. Trygga relationer med en chef som låter dig göra misstag är ett av de bästa medlen mot arbetsrelaterad stress.

En riktigt bra organisation accepterar dig som människa, förälder, partner och ­fotbollstränare. Det är en ­arbetsplats där hela du får plats och där du är trygg. Den ger stöd när du behöver det.

LINUS JONKMAN

Personalchef, författare och föreläsare.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5