Fem grundpelare i en smart behålla-strategi

 


2018-09-18 - Under Personal & Chefsmässan i Göteborg samtalar Personal & Ledarskaps reporter Jennie Jensen med Coreworkers vd Fredrik Stranne om en av vår tids stora talangutmaningar: att behålla medarbetare.


”Att behålla är det nya attrahera” slog affärsmagasinet Forbes fast i fjol. I framtiden blir det en större utmaning att behålla medarbetarnas engagemang, millenniegenerationen kommer ut på arbetsmarknaden med inställningen att stanna max två-tre år på varje arbetsplats. Den här ordningen på arbetsmarknaden gör det viktigt att skapa en strategi för att behålla medarbetarnas engagemang så länge det är möjligt.

Här sammanfattar vi fem problemområden och lösningarna på dem som tillsammans utgör grunden för en bra retentionstrategi.

  1. Man lämnar inte ett jobb – utan en chef. Bristande ledarskap är en stor orsak till att medarbetare väljer att lämna. Utveckla ledare och chefer så att de blir talangmagneter – sådana som människor vill följa.

  2. Bristande kommunikation och tillit till organisationens förmåga att nå sina mål. Att känna att man är på ett skepp med vag styrning är oroväckande och kan skrämma bort personal. Likväl som ni kanske redan för exit-samtal med medarbetare som lämnar kan ni införa uttalade behålla-samtal: vad behöver du som medarbetare för att fortsatt känna dig engagerad i ditt arbete? Det räcker inte med ett årligt medarbetarsamtal. Då kan det redan vara för sent.

  3. Otillfredsställande medarbetarupplevelse. Meningslösa möten eller tröstlösa projekt kan få vem som helst att tappa lusten. Kartlägg och utveckla medarbetarupplevelsen. Våga lyssna in vad organisationen känner. Medarbetarupplevelsen omfattar allt som utgör medarbetarens arbetsvardag, från att ha en chef som ser, bekräftar och leder, till kollegor som inspirerar och samarbetar, till att lokalerna är trivsamma och att arbetet tar hänsyn till livsbalansen. Detta kan kopplas till det som inom forskningen kallas ”job embeddedness”: the collection of forces that influence employee retention. Det vill säga allt som påverkar att medarbetare stannar. Ett förslag från karriärrådgivaren Charlotte Hågård är att låta medarbetare skapa en älskar/trist-lista: vad är kul och vad är tråkigt i den nuvarande rollen? Kan vi hjälpa till att minska det trista och utveckla det som är spännande?

  4. Brist på karriär- och utvecklingsmöjligheter. Skapa och tydliggör utvecklingsvägar för medarbetare. Tänk inte bara på karriärstegen utan se karriär som ett nätverk där utveckling kan ske i flera riktningar. Låt inte utvecklingsvägarna vara hemliga utan presentera dem för medarbetarna och påminn om dem i utvecklingssamtal och så vidare. En personlig utvecklingsplan ger hopp om en fortsatt framtid tillsammans.

  5. Brist på bekräftelse och uppmuntran. Jobba på att skapa en feedbackkultur där det är lika naturligt att ge återkoppling mellan chefer, medarbetare och kollegor. Tillit och förtroende är viktigt här.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#8

LEDIGA JOBB