”Jag var för fokuserad på uppgiften, min chef och mig själv”


2018-10-17 - Hallå där, Lars Häggström, Executive in Residence IMD Business School samt vd, Enable Performance, som bland annat jobbar med organisationsförändring och att föreläsa inom ledarskap, kultur och förändring.


Lars Häggström

Vad har du på ditt ”bord” just nu?

– I min roll på IMD Business School jobbar jag bland annat med organisationsförändring och att föreläsa inom ledarskap, kultur och förändring. I höst projektleder jag ett stormöte, till vilket vi bjuder in personaldirektörer från hela världen för att bland annat lära oss mer om hur vi lyckas med en transformation genom att fokusera på ledarskap och kultur.

Varför gav du dig in på en bana inom hr?

– Mamma och pappa var lärare, så lärande var alltid ett samtalsämne. När jag fick nys om att det gick att jobba med utveckling av individer, team och organisation i en annan form än i skolans värld så blev jag nyfiken. Under den första tiden på universitetet började jag tvivla då det blev alltför teoretiskt för min smak. Men efter att ha pluggat och jobbat med hr parallellt förstod jag dess innebörd, och har sedan dess aldrig ångrat mig.

Vad har haft störst betydelse för din karriär?

– De chefer som har varit ärliga, och gett mig återkoppling som ibland gjort ont, men fått mig att växa. Senare har mina team betytt än mer, för om jag inte satte ihop rätt team och gav dem förutsättningar för att lyckas och utrymme att bidra, tycka och vara människor så fanns det inte längre någon karriär, för min del. Min familj har varit och förblir min bas, min trygghet och det som har gjort att jag vågat: ”Vad är det värsta som kan hända? Att jag faller ner i familjens trygga famn.”

Finns det någonting under din karriär som du i dag ångrar eller skulle göra annorlunda?

– När jag för första gången jobbade utanför Europa, i rollen som personaldirektör för Latinamerika för ett amerikanskt läkemedelsbolag. Jag förstod inte det nya sammanhanget fullt ut utan fortsatte att agera som chef på det sätt jag alltid gjort. Jag arbetade mer för chefen än det större syftet och missade att bry mig tillräckligt om personalen och deras familjer. Detta ledde till att jag fick mitt livs lägsta prestationsutvärdering. Det gjorde ont, men jag lärde mig otroligt mycket av det.

En amerikansk undersökning från Team Blind visar att uppemot 70 procent av medarbetarna saknar förtroende för sin hr-funktion. Vad tänker du som erfaren hr-specialist om detta?

– Det är bättre att göra organisationen besviken initialt, med få om än mycket viktiga prioriteringar, än att glädja genom att lova för mycket, för att sedan inte leverera och göra omgivningen besviken. Jag tror att hr har fallit i fällan att tro på alla de effektivitetsvinster vissa konsulter sålt in med underbara systemlösningar, som senare utmynnat i dåliga kundupplevelser och en alltmer underbemannad och opersonlig hr-funktion. Jag tycker att vi ibland missar att lyfta fram vår unika kompetens. Så mycket av en organisations framgång är avhängig sådant hr kan. Att respekteras handlar om att prioritera, ta fajt när det behövs, driva med hjälp av kunskap, och att leverera. Det kombinerat med att vi finns, syns och agerar mänskligt som någon form av moralisk kompass gör att förtroendet växer, det är jag övertygad om.

Hur skulle du vilja bli ihågkommen som yrkesperson efter att du gått i pension?

– Som modig, en person som vågade stå upp och vägledas av ett syfte bortom mig själv. Allra viktigast är att jag blir ihågkommen som någon som bidragit till att andra blivit bättre.

JENNIE JENSSEN

Så kom jag hit

1992

Studerar och jobbar parallellt med hr.

1995

Börjar på Eli Lilly & Co. (Lilly). Brukar säga att jag föddes professionellt där.

1999

Blir personal- direktör för Latinamerika för Lilly och inser betydelsen av att förstå kontext och sammanhang.

2006

Blir personaldirektör för Gambro.

2010

Beslutar mig för att nästa gång jag blir personaldirektör så ska jag säkerställa att förutsättningarna för att lyckas finns på plats.

2010–2017

Personaldirektör på Stora Enso.

2017

Agerar på min tes att det är när du känner dig stark du ska våga hoppa, i mitt fall till det jag gör just nu.

FAKTA Lars Häggström

Position i dag: Executive in Residence IMD Business School samt vd, Enable Performance.

Ålder: 50 år.

Familj: Fru Jessica Häggström, och döttrarna Ella och Joanna.

Mitt senaste telefonsamtal: Till en av mina döttrar, för att säga att jag längtar hem.

Kommer just från: Lausanne, Schweiz.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#9