Medvetet lyssnande skapar förståelse


2019-01-21 - Det är lätt att tro att lyssna är som att andas. Att det sker av sig självt, utan att man behöver tänka på det. Så är det inte. Att höra kräver att du stannar upp. Om det är information som inte ­intresserar så går den förbi.

Anställda som upplever att de blir lyssnade på blir mer kreativa, binder sig till företaget, mår bättre och är ­nöjdare. Det visar forskning, enligt Tuula-Riitta Välikoski som är docent i rättssalskommunikation och uni­versitetslektor vid Tammerfors universitet i Finland. Hon forskar i lyssnande.

I arbetslivet kan dåligt lyssnande också leda till förlorade pengar.

– Ett företag kan förlora hundra­tusentals kronor i ett projekt, till ­exempel på grund av att det blir en krock mellan arbetsinstruktioner och genomförandet. Instruktionerna kan ha varit oklara, eller så lyssnade ­mot­tagaren inte tillräckligt noga och den som gav instruktioner försäkrade sig inte om att den andra förstod ­instruktionerna, säger Tuula-Riitta Välikoski.

Förmågan att lyssna är en väsentlig del av kontakten med kunder eller ­patienter. I en finsk undersökning ­visade det sig att ungefär 30 procent av anklagelserna om felbehandling i vården inte skulle ha lett till fortsatta åtgärder om kommunikationen i vårdrelationen hade fungerat och i synnerhet om vården lyssnat på ­pa­tienten.

Lyssnandet kan delas in i sex olika delar enligt den så kallade Hurier-­modellen som ursprungligen skapades av professor Judi Brownell. Där delas lyssnandet in i att höra, förstå, minnas, tolka, utvärdera och svara.

Ofta är någon del starkare än den andra. Någon kan minnas väl vad som sagts och upprepa det, men förstår inte nödvändigtvis vad som sagts eller innebörden av det. En annan kan vara en ivrig tolkare av budskapet, men det visar sig i diskussionen att hen inte förstått budskapets innehåll. En tredje kan vara snabb på utvärdering, men kommer inte ihåg vad som sagts i början av ett långt samtal.

– Alla kan utveckla sin förmåga att lyssna. Man behöver bli medveten om sina svaga punkter som lyssnare, och träna på dem.

JONNA SÖDERQVIST


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN