Önskas: balans i livet och utvecklingsmöjligheter


2020-02-24 - Vill du attrahera nyutexaminerade personalvetare, ekonomer, jurister, systemvetare, samhällsvetare eller kommunikatörer? Då ska du lyfta fram balans mellan jobb och fritid och utvecklingsmöjligheter. Få vill bli chef eller jobba utomlands.


Unga nyexade drömmer inte om status, chefskap eller utlandsjobb. De vill ha balans och växa på jobbet. Foto: Tim Gouw, Unsplash.
Gärna karriär - men inte utan balans, om nyutexaminerade får välja. Fackförbundet Akavia, tidigare Jusek och Civilekonomerna, har frågat 2 221 nyutexaminerade studenter under 36 år om vilka faktorer de tycker är viktiga i deras framtida karriärer.

De nyutexaminerade värderar balans mellan arbete och fritid högst och det är kvinnorna som värnar balansen mest, 51 procent jämfört med 45 procent av männen. Därefter kommer möjligheter till kompetensutveckling och trygga anställningsvillkor.

Fackförbundets analys är att de nyutexaminerade redan känner av negativ stress då många av dem jobbar övertid. Hälften av de tillfrågade uppger att de arbetar fler timmar än de är anställda för och fler än var tionde uppger att de nästan alltid upplever negativ stress i arbetet.

– Nyutexaminerade akademiker vill ha jobb där de får möjlighet att utveckla sin kompetens samtidigt som de vill få tid och energi till fritidsaktiviteter. Resultaten pekar på att fler arbetsgivare måste erbjuda en bättre balans mellan arbete och fritid samt en minska stressen på jobbet, säger Sofia Hylander, sakkunnig på Akavia.

Av de 16 faktorer som de nyutexaminerade fick ta ställning till rankade de arbetsgivarens status, chans till utlandsjobb och möjligheten att bli chef, lägst. Bara 9 procent av personalvetarna rankar möjligheten att bli chef som helt avgörande.

JENNIE JENSEN

De viktigaste faktorerna för den framtida yrkeskarriären

1. Balans mellan arbete och fritid (49 procent)

2. Möjlighet till kompetensutveckling (48 procent)

3. Trygga anställningsvillkor (47 procent)

4. Frihet under ansvar (44 procent)

5. Verksamhet i linje med mina värderingar (43 procent)

6. Utvecklas inom min expert/specialistroll (43 procent)

7. Motiverande/inspirerande ledarskap (36 procent)

8. En konkurrenskraftig lön (35 procent)

9. Flexibel arbetstid (28 procent)

10. Att få samarbeta med andra (27 procent)

11. Kreativa arbetsuppgifter (25 procent)

12. Kollektivavtal (25 procent)

13. Kunna bidra till en bättre värld (24 procent)

14. Möjlighet att bli chef (12 procent)

15. Arbeta utomlands (5 procent)

16. Att arbetsgivaren har en hög status (5 procent)

Källa: Akavia


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN