Få arbetsgivare söker rehabiliteringsstöd


2020-08-10 - Endast 25 procent av de anslagna pengarna till stöd för rehabilitering av sjuka anställda betalades ut från Försäkringskassan under 2019, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Cecilia Udin, nationell samordnare för Försäkringskassan, tycker att arbetsgivare borde använda sig mer av stödet.

– Försäkringskassan tycker att det är synd att stödet inte utnyttjas mer. Fler arbetsgivare kan ha nytta av det framför allt när det gäller en psykisk ohälsa och för att ge en hållbar lösning för individer, säger hon till radion.

De 25 procenten 2019 motsvarade knappt 55 miljoner kronor.

Stödet ligger på 10 000 kronor per medarbetare och ska användas till att förkorta eller förebygga sjukdom, exempelvis till stödjande samtal för stresshantering eller fysisk anpassning av arbetsplatsen. Det omfattar dock inte medicinsk behandling.

– Jag tror att det handlar mycket om okunskap och att man inte känner till att stödet finns. Och okunskapen handlar framför allt om att man inte vet vad man kan använda stödet till, säger Petra Lindh Sandung, vd för Företagshälsan PE3 i Borås, till Ekot.

/TT


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN