Här är framtidens hr-jobb


2020-08-26 - Vilket är ditt nästa hr-jobb? Kan en titel som hr-datadetektiv, välbefinnandedirektör eller handledare för hemarbete locka?


Foto: Adeolu Eletu, Unsplash.

Hur kommer framtidens hr se ut? I en artikel i Harvard Business Review målas spelplanen upp för det kommande decenniet. Den bygger på reflektioner om framtiden inom hr från nära 100 chefer inom hr, lärande och talangfrågor. Här är några av framtidens hetaste hr-jobb:

Handledare för hemarbete
Rollen som handledare för hemarbete eller Work from Home Facilitator innebär ansvar för att organisationens processer, handlingsplaner och teknik är optimal för distansarbete. En av de viktigaste arbetsuppgifterna är att se till att medarbetare som arbetar på distans har en stark känsla av sammanhang, tillhörighet och mening samt att de känner sig väl omhändertagna av sin arbetsgivare.

Välbefinnandedirektör
Dagens arbetsliv kräver att välbefinnande betraktas inte bara som en förmån, utan som en strategi för att behålla företagets viktigaste resurs, personalen. Välbefinnandedirektörens ansvar är att se till att det finns strategier på plats för att medarbetare och chefers mentala, känslomässiga, fysiska och spirituella hälsa tillgodoses. Director of Wellness är redan idag en befintlig hr-titel och den kommer troligen att bli allt viktigare i framtiden, spår artikelförfattarna i Harvard Business Review.

Fördomschef
Fördomschefen eller Human Bias Officers ansvar är att se till att alla medarbetare behandlas rättvist i allt från rekrytering till avslut, oavsett ursprung, etnicitet, könstillhörighet, sexuell läggning, religion, ekonomisk status, bakgrund, ålder eller kultur.

Hr-datadetektiv
Än så länge är det endast ett fåtal arbetsgivare som använder dataanalys för att kunna kartlägga och utveckla exempelvis varför vissa team presterar bättre än andra eller hur de kan arbeta för att bygga en starkare och mer inkluderande kultur. Datadriven hr blir viktigare framöver, tror hr-personerna som spånat om framtiden. Vi kan vänta oss roller som HR Data Detectives som kan koppla ihop dataströmmar från medarbetarundersökningar, lärandesystem och förmånsportaler i syfte att förbättra prestationer och driva bättre resultat för hela verksamheten.

Samarbetsledare för människa och maskin
I och med robotiseringen som bara ser ut att öka så kommer det behövas bryggor mellan människor och maskiner. Human-Machine Teaming Managers som leder samarbetet ansvarar för att ta fram det bästa ur människor och maskiner och få dem att samarbeta snarare än att konkurrera ut varandra.

Låter dessa jobb som tagna ur en futuristisk utopi? Tvärtom, menar artikelförfattarna i Harvard Business Review. Nu är det hög tid för hr att utveckla framtidens ansvarsområden. De nämner Global Head of Employee Experience och Financial Wellness Manager, hr-roller som dykt upp och slagit igenom bara under de senaste åren.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN