Bra att tänka på vid köp

av lärplattform


2021-03-09 - EXPERTEN. Det kommer mycket ny teknik och många nya leverantörer inom lärplattformar och det kan vara svårt att förstå vilka system som ger det rätta stödet. Vår expert Anna Carlsson ger dig här en snabb överblick.

Det gäller att inte stirra sig blind på termer och definitioner, fokusera på era behov nu och i framtiden och inte bara fråga efter ”ett LMS” , råder Anna Carlsson. Foto: Shutterstock.

Fråga: Vi planerar att köpa in en ny lärplattfom till företaget för att stödja framtida lärande och kompetensutveckling. Men det känns som en hel djungel och är svårt att veta vad jag skall fokusera på?

Svar:

Jag förstår att det kan vara komplicerat att veta vad man skall köpa in eftersom verktygsmarknaden inom lärande och kompetensutveckling utvecklas extremt snabbt just nu med många nya tekniker och leverantörer. Länge har företag upphandlat LMS det vill säga ett Learning Management System. Ett LMS är ett stödsystem för att kunna se vem som har gått vilka kurser, vilka resultat hen har fått, om de har fått ett godkännande från chefen och mycket mer. Ett LMS stödjer administrationen av utbildningar för både elever, lärare och chefer/HR, klassrum, onlinekurser och blandade utbildningar.


Anna Carlsson.

I termen LMS har både kunder och leverantörer lagt mycket mer än vad som syftas med ett LMS och förväntat sig mycket mer som exempelvis att kunna skapa utbildningsmaterial, att det ska ge en modern läroupplevelse med ett snyggt och intelligent gränssnitt samt eventuellt stöd för karriärutveckling och onboarding mm. Alla leverantörer av LMS har sin egen tolkning av vad termen betyder och vilket innehåll som ingår i just deras plattform.

På senare tid har även termerna LXP Learning Experience Platform eller och NGLE Next Generation Learning Experience dykt upp. De fokuserar på lärandet och karriärutveckling utifrån den som lär sig och oftast med Artificiell Intelligens som ingående komponent. Man kallar det en Netflix-liknande plattform för lärande och utveckling. Oftast ingår även komponenter för socialt lärande det vill säga att du som medarbetare kan rekommendera och lägga till eget innehåll och ge rekommendationer till kollegor. I det eruropeiska analysföretaget Fosway Groups senaste utvärdering av lärsystem på den europeiska marknaden har man valt att dela upp leverantörerna i specialister och sviter istället för LMS och LXP. Detta tycker jag bättre beskriver vilka leverantörer som finns på marknaden och vad systemen innehåller.

Jag rekommenderar att istället för att stirra sig blind på termer och definitioner, fokusera på era behov nu och i framtiden och inte bara fråga efter ”ett LMS”. Gör en ordentlig förstudie med hänsyn tagen till både nuvarande och framtida behov, vilka skall lära sig hur vill ni att lärandet skall ske vilka möjliga plattformar erbjuder detta med den budget ni har? Därefter kan förfrågningsunderlaget skickas till alla leverantörer och därmed få ett underlag som beskriver vad som är möjligt och vad det kostar till att därefter begränsa upphandlingen till det som är nödvändigast för er.

Lycka till!

ANNA CARLSSON

HR-Tech Specialist och grundare av HR-Digitaliseringspodden.

I vår kommer HR-digitaliseringspodden fördjupa sig i ämnet lärplattformar tillsammans med bland annat Jannie Jeppesen VD på Swedish Edtech Industry. Avsnittet kommer den 3 maj och finns där poddar finns.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN

För dig som bryr dig om HR

ANNONS. Personio presenterade förra året H.U.G Digital 2020 med 3 500 deltagare. Det var en plats för alla typer av HR-personer från olika branscher som ville lära sig mer om hur hur framtidens arbete inom personalfrågor och HR kan se ut.