Malmö stad testar att slopa det personliga brevet


2021-05-03 - REKRYTERING. I ett försök att växla upp den kompetensbaserade rekryteringen kommer Malmö stad under resten av året sluta fråga efter det personliga brevet i en del rekryteringar.


Inga fler utläggningar om den egna förträffligheten i ett välformulerat brev, om Malmö stad får be. Nu testat kommunen att använda andra urvalsmetoder istället för det personliga brevet. Foto: Jules A, Unsplash.

Malmö stad arbetar kompetensbaserat med rekrytering redan idag. Nu vill kommunen prova andra urvalsmetoder så som urvalsfrågor, tester och arbetsprov, skriver de i ett inlägg på Linkedin.

Skälet till att ta bort det personliga brevet är att det ofta visar information om kandidaterna som inte är relevant för att bedöma kandidatens lämplighet. Sådan information kan däremot påverka rekryteraren undermedvetet.

Chefer, kandidater och rekryterare kommer tillfrågas om rekryteringsprocessen längs vägen så att staden kan få återkoppling om vad som fungerar och inte.

Inlägget på Linkedin har skapat engagemang och många har lämnat en kommentar. Tydligt är att de som själva arbetar med rekrytering välkomnar Malmö stads initiativ till att ta bort det personliga brevet.

Nils Hallén, chefsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna skriver ”Äntligen! Inte en dag för sent!”.

Andra känner mer tvivel eller är direkt emot att slopa det personliga brevet.

En person skriver ”Men vilket struntprat. Kompetensbaserad rekrytering?! Vi kunde lika gärna spela Fia med knuff om jobben. Låt rekryterande chef hantera rekryteringsprocessen!”

En rekryterare på Malmö stad svarar: ”Du har nog missförstått vad kompetensbaserad rekrytering innebär. Det är inte Fia med knuff utan en forskningsbaserad metod som går ut på att rekryterande chef analyserar vilka kompetenser och personliga egenskaper som behövs för jobbet. Precis som du efterfrågar med andra ord.”

JENNIE JENSENJUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN

För dig som bryr dig om HR

ANNONS. Personio presenterade förra året H.U.G Digital 2020 med 3 500 deltagare. Det var en plats för alla typer av HR-personer från olika branscher som ville lära sig mer om hur hur framtidens arbete inom personalfrågor och HR kan se ut.