Delaktighet rustar chefer för framtiden


2019-06-18 - Bättre förutsättningar för chefer att klara av framtidens utmaningar inom välfärden. En mer attraktiv chefsroll. Det är syftet med ett omfattande projekt i Linköpings kommun, där cheferna själva är högst delaktiga.

Det är på många sätt tufft att vara chef i Sverige i dag. Chefer hinner inte utveckla personalen för att de fastnar i administration, det visar en undersökning från Ledarna. Sjukskrivningarna av chefer har ökat med 50 procent sedan 2014, enligt en undersökning från Previa. Dessutom kan så många som var tionde chef vara mobbad, visar en undersökning av tidningen Chef och Novus. Därför är det kanske inte så konstigt att det har blivit svårare att rekrytera chefer. ”Vi måste ge chefer rätt förutsättningar”, hörs unisont från de hr-experter Personal & Ledarskap träffar.

Men alla dystra siffror till trots: chefsjobbet är för många en källa till utveckling och meningsfullhet. Det vill Linköpings kommun lyfta fram – och se till att uppfylla. Där pågår nu ett projekt för att utveckla chefernas förutsättningar för att klara av fram­tidens chefsuppdrag.

Pernilla Hörwing leder projektet som ska pågå under två år. Hon är ­civilekonom och tidigare gymnasie­lärare, och ska nu vara projektledare på 80 procent.

– Att jag kommer in lite utifrån och inte uppfattas komma från hr har gjort att jag kan ställa en del utmanande frågor.


Pernilla Hörwing. Foto: Stefan Jerrevång/TT.
Till sin hjälp har hon även konsultföretaget Kontura som specialiserat sig på offentlig verksamhet. Kontura bidrar med material insamlat från kommunens ledarutvecklingsprogram och som analyseras på samma sätt som det material kommunen samlar in. På det sättet får kommunen tillgång till ett omfattande material som bekräftar de förändringar som behöver göras i det framtida chefskapet.

– Linköping är en kommun som tar chefskapet på allvar och har möjlighet att göra en så här stor satsning, säger Pernilla Hörwing när vi träffas på Stadshuset i Linköping.

Dit har även två av kommunens chefer kommit. Det är Kristina Hellman som är förskolechef och som leder cirka 110 medarbetare med hjälp av tre biträdande förskolechefer. Susanne Bergum är verksamhetschef inom daglig verksamhet och leder 30 medarbetare. De har flera års chefserfarenhet i kommunen.

Projektet startade med en gedigen nulägesanalys. För att skapa en bild av hur chefernas förutsättningar ser ut i dag genomförde kommunen en enkätundersökning. Det gjorde också djupintervjuer och workshoper med cheferna på stadens sju förvaltningar. Pernilla Hörwing har personligen djupintervjuat 230 av kommunens 450 chefer.

Deltagande chefer har fått återkoppling på enkätens resultat och det som kom fram ur gruppsamtalen. Cheferna har i samband med det fått diskutera och prioritera områden som de tycker att förvaltningen ska fokusera på. Deras åsikter har tagits med till ledningsgruppen som i sin tur fått ventilera vad de tycker ska prioriteras.

Fram växer en bild av hur Linköpings chefer har det i dag. Många chefer har stora medarbetargrupper. Chefsuppdraget är inte alltid tydligt. Det finns organisatoriska utmaningar. Kommunikation och stöd från hr kan förbättras. Rekrytering, arbetsmiljöfrågor och personalärenden äter av chefernas tid. Men det finns också en uppsida: de allra flesta cheferna är nöjda med kommunen som arbetsgivare.

– Chefer i Linköpings kommun tycker att det är roligt att jobba här. De känner meningsfullhet i sitt arbete och tycker att de gör ett bra jobb. Det ska vi ju naturligtvis ta med oss, säger Pernilla Hörwing.

Flera av de saker som behöver förbättras kan cheferna själva göra något åt.

– Det blev en ögonöppnare i en del frågor, att det är de själva som måste göra det här, säger Pernilla Hörwing.

Några åtgärder har redan realiserats. En chefsportal och HR-direkt är lanserat.

– Det är bra att kunna nå chefsportalen via mobilen var man än befinner sig, säger Susanne Bergum.

Kristina Hellman och Susanne Bergum hoppas att projektet ska leda till att chefsuppdraget i kommunen blir mer likvärdigt. I dag kan det skilja mycket på två olika chefers förutsättningar beroende på vilken förvaltning man tillhör. En annan sak är att själva slippa uppfinna hjulet i olika frågor.

– Nu när vi konkurrerar om personal som vi gör i förskolan kan inte olika chefer ha olika förutsättningar, säger Kristina Hellman.

– Jag hoppas att alla chefer i kommunen kan få rimligt med medarbetare, oavsett vilken förvaltning man tillhör, säger Susanne Bergum.

Även om projektet inte är i hamn ännu har dialogen i sig visat sig vara nyttig.

– Det är bra att vi har fått ett forum där vi kan tala om de här sakerna, det har inte funnits innan. Det är lätt att det blir gnäll, men det har verkligen inte varit det här. Genom det här får vi känslan av att någon lyssnar på oss. Vår enda vilja är att det ska bli bra, säger Kristina Hellman.

– Det är bra att vi får vara delaktiga i processen, lägger Susanne Bergum till.

I juni kommer varje förvaltning att få en rapport från projektet och en handlingsplan. En kommungemensam rapport tas också fram. De åtgärder som föreslås i handlingsplanerna ska kunna budgeteras för 2020 och framåt. Det kommer skapa för­väntningar från cheferna på att förvaltningarna tar hänsyn till åtgärdsförslagen i budgeten, tror Pernilla Hörwing.

– Vi kommer att se över hur det framtida chefskapet ska se ut. Förutom åtgärder som att till exempel se över uppdragsbeskrivningar och ­förväntningar på chefer, så kommer vi även göra förändringar i det fram­tida chefskapet. Det ska finnas resurser att göra förändringar inför nästkommande år.

Kristina Hellman och Susanne Bergum är hoppfulla men luttrade.

– Jag hoppas att det blir förändringar även om jag förstår att man inte kan göra allt, säger Susanne Bergum.

– Vi har hopp om förändringar men vi är också realister, säger Kristina Hellman.

Pernilla Hörwing tror att framtida förändringsprojekt blir lättare att driva igenom nu när åtgärdsförslagen är förankrade.

– Det är ju cheferna själva som efterfrågar förändringen.

Till sommaren 2020 ska projektet avslutas. Men förhoppningsvis tar inte diskussionen om chefsjobbet slut där.

– Det är viktigt att det här ses som en resa som påbörjas, att det inte blir ett stopp när projektet är slut. Vi behöver fortsätta dialogen, säger Susanne Bergum.

JENNIE JENSEN