Kompisrekrytering stänger ute invandrade akademiker


2019-06-17 - Det är ett större problem för invandrade akademiker att de saknar nätverk när de söker jobb, än att de har rätt språkkunskaper och utbildning. Det visar statistik som fackförbundet Jusek beställt av SCB.

Rekrytering via nätverk och kontakter är normalt på svensk arbetsmarknad idag. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att det är det vanligaste sättet att rekrytera personal i Sverige idag. Men det gör att den som är ny på den svenska arbetsmarknaden får sämre förutsättningar att få ett jobb.

Det största hindret för att få jobb är just bristen på kontakter. 45 procent ser det som det största hindret. Det i jämförelse med språk som drygt 30 procent ser som en svårighet.

Asylinvandrade och de personer som flyttat till Sverige för utbildning upplever brist på kontakter i lika hög grad.

Jusek vill att regeringen går vidare med planerna på yrkesrelaterat mentorskap som finns inom ramen för det integrationsår som finns i januariavtalet.

Ett exempel på hur man kan komma till rätta med denna problematik är att öppna upp sina egna nätverk. Tidigare i våras skrev vi på Personal & Ledarskap om Sofia Brax, hr-chef på Collector, som själv gjort slag i saken och med jämna mellanrum bjuder in till träffar där etablerade hr-experter får kontakt med nyanlända i syfte att knyta kontakter som kan leda till jobb.

Läs mer om Sofia Brax initiativ här: https://www.personalledarskap.se/nyheter/hon-bjuder-in-till-aw-hemma-for-att-hjalpa-nyanlanda-till-jobb/35220.pl

JENNIE JENSEN