”Våga spräcka din egen bubbla”


2019-10-16 - KRÖNIKA. Oavsett vilken position du har och hur stort eller litet ditt nätverk är, ­behöver du emellanåt träffa nya människor för att expandera dina kontakter och möjligheter. Det skriver vår krönikör Galaxia Wallin.

Jag alltid varit ­positivt inställd till nätverkandet och jag trivs mycket bra bland människor i de flesta sociala sammanhang.

Under de senaste åren har jag börjat intressera mig för andra aspekter kring hur människor i olika sociala sammanhang beter sig. Numera studerar också jag atmosfären och hur just inflytanderika personer, som före­tags­ledare, politiker eller kommunikatörer, påverkar den.

Det jag ser gör mig fundersam. Många av dem lever inte som de lär. Klasskillnader, social status och maktposition blir tydliga på ett mingel. Ju mäktigare personerna är, desto mindre intresse visar de mot andra. De föredrar att sitta kvar på sina höga hästar i en liten bubbla omfamnade av personer som de redan känner. De verkar sakna förmågan att titta runtomkring sig eller starta en diskussion med nya människor.

Det märkliga är hur vissa politiker och andra som hävdar sig arbeta för integration och mångfald beter sig. De vill synas bland folk med utländsk bakgrund men är ointresserade av att ­lära känna dem. Vissa politiker kan plötsligt bli vänliga och folkliga när det är val och de behöver locka till sig nya väljare.

Farida är ingenjör, från Irak, och bor i Sverige sedan två år tillbaka. Jag tog med henne på ett event om innovation. Dels för jag tyckte att eventet skulle passa hennes expertis och dels för att hon skulle kunna knyta bra kontakter. ­Farida var entusiastisk och förväntansfull i början men märkte snart att en efter en gick vidare med raketfart till någon annan så fort de förstått att hon var arbetssökande nyanländ.

De flesta av oss vill umgås med människor som betraktas som mer mäktiga, framgångs­rika och viktigare än oss själva. Därför ser man inte arbetssökande, studenter, nya entreprenörer och nyanlända som nyckelpersoner. Men är det inte lite trångsynt att inte kunna uppskatta det som Farida har? Tänk om hon sitter på världens bästa innovation?

Det räcker inte att enbart prata med dina vänner och med dem du redan känner, eller med dem som är mer kända och inflytelserika än du om du verkligen vill kommunicera med människor och utvidga ditt nätverk.

Mötet med människor blir helt ineffektivt om du är självupptagen och ute i egna ärenden. Att få nytta av andras umgänge bör inte begränsas till nya affärsmöjligheter och investeringar. När du bjuder in nya människor till ditt nätverk eller kopplar samman människor och ser dem växa får du själv mycket ut av det. Det inspirerar, väcker tankar, ger positiv energi och öppnar för oanade möjligheter.

Underskatta inte de nya och oerfarna, de kan bli dina framtida kolleger eller chefer. Och kom ihåg att en gång i tiden var du inte lika rik eller lika tongivande som du är i dag, då behövde du också stöd och nya kontakter. Nätverkande och kommunikation kräver öppenhet, ödmjukhet och nyfiken­het. Det krävs att du spräcker din egen bubbla och vågar andas ny luft, även om det känns ovant i början.

GALAXIA WALLIN

Krönikör