Han vill se fler evidensbaserade beslut inom hr


2019-11-18 - Henrik Tangen är hr-specialist på en statlig myndighet. Vid sidan om sitt ordinarie arbete skriver han böcker om hr. Senaste boken heter "Professionellt beslutsfattande - hur du som chef och ledare fattar evidensbaserade beslut".

Det här är din fjärde bok. Varför har du skrivit den?

- Tanken kom efter min senaste bok som handlar om evidensbaserad hr. Jag ville ta det perspektivet jag skrivit om och skriva en mer lättillgänglig bok i ämnet för en annan målgrupp. Den blev i princip en ledarskapsbok som kan läsas av alla som jobbar med strategiska beslut. Att ta evidensbaserade beslut betyder inte att alla ska springa runt med vita rockar. Det handlar om att tänka till. Finns det mer att gå på än att göra som man gjorde hos sin förra arbetsgivare, till exempel? Egen erfarenhet, utbildning och magkänsla är de tre grunder som vi generellt fattar beslut på. Att på eget initiativ läsa vetenskaplig litteratur innan man fattar beslut ligger tyvärr längre ner på listan. Här finns utrymme för förbättring.

Hur kan man göra om man vill ta bättre beslut?

- Stanna upp och tänk till. Vad finns det för samlad erfarenhet gällande den aktuella frågan? Vad finns det för information i organisationen och vad tycker kunderna eller intressenterna? Använd exempelvis sökmotorn Google Scholar för att hitta relevanta studier inom området. Eftersom det kan vara svårt att avgöra om påståenden vilar forskning i populärvetenskaplig litteratur, då det ofta saknas källhänvisning, är ett annat tips att leta fram kurslitteratur på högskolornas hemsidor.

Har du något exempel på hur du själv använder evidensbaserat beslutsfattande i din vardag?

- Om du till exempel ska jobba med employer branding kan du surfa ut och kolla vilken kurslitteratur som används i högskolekurser i ämnet eller söka fram några vetenskapliga artiklar. Läs och diskutera hur det förhåller sig i din egen organisation. Jag jobbar själv med arbetsgivarvarumärket hos min arbetsgivare och vi testar nu vårt koncept på en viss grupp vi ska söka, innan vi fattar beslut att rulla ut det i hela organisationen. På så sätt kan vi utvärdera för att bli lite mer säkra på vad vi levererar.

JENNIE JENSEN