Nydiplomerad HR Business Partner: Det är en boost att få lära sig mer


2020-02-03 - HALLÅ DÄR Anna Mårtensson, hr-specialist på kafferosteriet Löfbergs som nyligen diplomerades till HR Business Partner av Sveriges HR-förening och IHM.


Ann-Louise Larsson och Anna Mårtensson, Löfbergs har nyligen diplomerats till HR Business Partners av IHM och Sveriges HR-förening. Foto: Privat.
Hur såg utbildningen ut?

- Utbildningen har syftat till att driva och stärka vår hr-roll så vi kan bidra till verksamheten genom att bli mer affärsmässiga men även stärka oss att bli rådgivare till våra chefer och ledare. Det är Sveriges HR-förening som arrangerar utbildningen tillsammans med IHM. Utbildningen bestod av fem block på totalt 12 dagar på IHM i Stockholm och höll på från september till januari med träffar en gång i månaden. Vi avslutade utbildningen med ett projektarbete som knöt an till vårt vardagliga arbete för att få vårt diplom.

Hur har utbildningen varit?

- Det har varit otroligt bra föreläsare med väldigt användbart material. Innehållet har riktat sig direkt till oss i vår profession. Jag har fått flera aha-upplevelser. Dessutom har det varit en helt fantastisk grupp och vi har knutit an till varandra från dag ett och kunnat prata om vad som helst. Det har varit en väldigt god och stöttande stämning.

Vilka fördelar tror du en diplomering för med sig för dig personligen?

- Det är klart att det blir en kvalitetsstämpel och ett bevis för att jag har gått utbildningen. Det blir också en kvalitetsstämpel för yrket i sig. Det är en boost att få lära sig mer trots att jag redan har arbetat med det här ett tag. Jag hade varit intresserad även utan diplomet då innehållet i sig var så pass bra. Alla föreläsare är själva yrkesaktiva och vi har fått ta del av deras samlade kompetens.

Vad handlade ditt projektarbete om?

- Vi fick göra ett projektarbete där vi räknade på ett förändringsarbete i våra respektive organisationer. Mitt projektarbete handlade om avgångssamtal. Vi ska börja använda dem mer än vi gör i dag och återkoppla mer till chefer. Genom att använda informationen vi får i avgångssamtal kan vi göra förändringar som leder till färre uppsägningar.

Du gick utbildningen tillsammans med en kollega, hur var det?

- Vi har kunnat diskutera innehållet med varandra och hjälpa varandra. Under föreläsningarna så delade vi dock på oss och satt med andra för att inte bara få höra varandras åsikter och upplevelser utan även ta in andras.

JENNIE JENSEN