Nya generalsekreteraren vill vara en del av varje medlems vardag


 


2020-02-05 - Lena Bjurner har checkat ut från rollen som hr-direktör på hotellkedjan Scandic och klivit på uppdraget som vd och generalsekreterare för Sveriges HR-Förening. Hon ska flytta fram hr:s positioner och öka lärandet i vardagen. Dessutom vill hon dubblera antalet medlemmar.


Sveriges HR-Förening har under de senaste åren arrangerat påkostade konferenser och galor vid sidan om nätverksverksamheten. Lena Bjurner ser ett värde i sådana ­aktiviteter, men vill även öka ­medlemsnyttan i vardagen. Foto: Anders Wiklund, TT.

Sveriges nya hr-makthavare heter Lena Bjurner. Hon blir med HR-Föreningens ­cirka 7 000 medlemmar i ryggen en röst att räkna med för att flytta fram hr:s position. HR-Föreningens arbetssätt och ­fokus ska ses över.

– Nog kommer det bli en förändrings­resa framåt, det kommer det definitivt bli. Jag vill att vi kommer närmare medlemmarna. Jag vill också arbeta nära forskning.

Det berättar Lena Bjurner när vi ses på föreningens ­kontor mitt i Stockholms storstadspuls under måndagsmorgonen på generalsekreterarens tredje arbetsvecka. För HR-Föreningens del kommer ”närmare medlemmarna” att innebära en högre grad av dagligt utbyte, inte minst digitalt.

– Jag vill att vi ska vara en tydligare del av dagen för varje medlem. Vi ska engagera och dela med oss av kunskap i vardagen och skapa ett gemensamt lärande med ett ­större fokus på det digitala. Vi ska fortfarande ha riktigt inspirerande dagar som HR-Dagarna och HR-Galan, men det är många dagar däremellan också. För mig är det viktigt att det inte bara blir stora event. Det är relativt få som kan gå på dem och vi är till för så många fler.


Att komma till sin rätt och att känna till­hörighet är viktigt, tycker Lena Bjurner. Det gäller alla, inte bara den som varit ­anställd länge. Även nyanställda och ­konsulter behöver ­inkluderas på arbetsplatsen.Foto: Anders Wiklund, TT.

Sveriges HR-Förening firar 100 år under 2021, så Lena Bjurner har kommit in lagom till att börja planera den stora festen. Yrkesföreningen för hr startades av Sveriges första kvinna i riksdagen, Kerstin Hesselgren. En kvinna som har en hel del gemensamt med den nya vd:n och generalsekreteraren. Luxgatan till exempel. Där bor Lena Bjurner med två döttrar och maken och där bodde även Kerstin Hesselgren. Sedan är det förhållandet mellan människa och maskin. Redan 1928 uttalade sig Kerstin Hesselgren om relationen. Lena Bjurner skiner upp och tar fram citatet och läser entusiastiskt: ”Somliga ser tillbaka på den gamla goda tiden. Andra ser bara nuets svårig­heter. Men vi har ännu inte funnit den rätta anpassningen mellan människa och maskin. Man har glömt människan bakom maskinen. Inga problem i industrin löser sig om man inte tar upp denna synpunkt.”

– Det här sa Kerstin Hesselgren 1928. Jag tycker att det är så häftigt, för det är ganska ­exakt det som jag tycker är huvudfrågan nu också. Fast nu är maskinen ai och digitalisering, och industrin är mer organisation. Men fortfarande är det människan som behöver vara i fokus om vi ska lyckas framåt, säger Lena Bjurner.

Lena Bjurners eget intresse för digitalisering är stort. På Scandic Hotels var hon med och drev igenom den förändringsresa som tog avstamp i kultur och ledarutveckling och som resulterade i en ny lär- och kommunikationsplattform. Den har ökat det dagliga lärandet och stärkt organisationens förmåga att lära nytt. Lena Bjurner är en stark anhängare av tanken om lärande som något som ska ske ofta hellre än sällan. Helst lite varje dag. För hennes egen del har det resulterat i att hon nyligen certifierat sig både inom agil hr genom IC Agile och genom en sex veckor lång distanskurs i ai vid MIT.

– Jag ville förstå artificiell intelligens bättre och verkligen se hur det kommer att påverka. Hr:s roll i det är än viktigare än jag först trodde.

Lena Bjurner ser inte ai som ett hot. Snarare kommer det avlasta många tjänster. Det kommer kräva en annan ­organisation och nya sätt att lösa arbetsuppgifter. Etiska frågor kommer att vara i fokus. Men hur det bäst ska gå till är en av frågorna som HR-Föreningens nya general­sekreterare tycker att vi gemensamt och nyfiket ska söka svar på.

– Silos kommer inte fungera längre. Kollektiv intelligens är inte bara mellan människor, utan mellan maskin och människa. Vår profession, det som är kärnan i hr, kommer att vara fortsatt viktig, men vi måste också lägga alltmer tid på innovation. Det är min ambition att bli en tydlig samhällsaktör för exakt de frågorna.

På grund av utvecklingen kommer vi se fler giggare, och de behöver inkluderas och känna engagemang och till­hörighet precis som medarbetare med tillsvidareanställningar, tror Lena Bjurner.

– Jag har alltid vurmat för inkludering. Oavsett vem man är och var man kommer ifrån så ska man få förutsättningarna att vara sitt rätta och sitt bästa jag. Men i dagens kontext vill jag bredda det till så mycket mer. Om vi ska få det här att fungera så kan vi inte behandla medarbetare med andra anställningsformer på ett exkluderande sätt. Om man känner att man hör hemma och att man trivs och mår bra i ett sammanhang, oavsett om man är giggare eller har varit anställd i trettio år, så kommer man att göra sitt bästa.

World Economic Forums rapport The Future of Jobs Report 2018, som Lena Bjurner lyfter fram, visar att 54 procent av medarbetare kommer att behöva omskolas före 2022. Den omställningen kommer till största delen behöva ske ­genom just det vi tidigare pratat om: ständigt lärande, tror Lena Bjurner.

– Lärandet i vardagen är det som kommer vara den stora skillnaden!

Samtidigt som väldigt många kommer behöva lära om sker en stor demografisk förändring.


"49 miljoner färre kommer arr vara i arbetsför ålder inom EU fram till 2050." Lena Bjurner ser lärande i vardagen som en del i ett mer hållbart arbetsliv. Foto: Anders Wiklund, TT.

– 49 miljoner färre kommer att vara i arbetsför ålder inom EU fram till 2050, enligt ­Eurostat. Samtidigt hör vi att stress och press ökar. Därför måste hr ha frågan om social hållbarhet på sitt bord.

Lena Bjurner ser framför sig att hr har ledarflaggan i de här frågorna.

– Vi kan jobba med att facilitera de här diskussionerna och se till att diskussionerna kommer i gång. Belysa och få fram fakta som vi behöver för att sätta det här i ledningen. Men vi ska inte driva det ensamma.

HR-Föreningen ska erbjuda ett forum där hr kan hjälpas åt med de svårare frågorna.

– Alla bolag behöver ha en modern hr-person i ledning och i styrelse som kan ställa de rätta frågorna. Det är farligt att bara följa gamla kpi:er. Därför behöver hr få den positionen och den ska vi hjälpas åt att skaffa. De stora svåra frågorna i dag är hr-frågor. Så har det nog inte alltid varit.

De senaste åren har HR-Föreningens medlemsantal legat på omkring 7 000 medlemmar. Nu är målet att få mer i­nflytande och växa.

– Ju fler som blir medlemmar, desto mer kan vi göra. Vi har ju inga vinstkrav, vi ska bara göra det bra för medlemmarna. Jag skulle gärna se att vi fördubblar antalet medlemmar under min tid här, säger Lena Bjurner.

En av Personal & Ledarskaps läsare undrar varför hr ­pratar så lite om den psykosociala arbetsmiljön och om ­trakasserier och mobbning. Lena Bjurner blir lite förvånad.

– Pratar vi lite om det? Jag tycker att det är en fråga som vi i allra högsta grad lyfter och som lyfts ännu mer sedan ­Metoo. Även om Metoo riktade in sig på sexuella trakasserier så har den rörelsen lyft frågan om vad man ska acceptera, och inte, på en arbetsplats. Kanske har vi på några håll slumrat till lite sen dess, men jag tycker det är en viktig fråga. Rädsla på en arbetsplats och att inte bli behandlad bra gör utvecklingen långsam.

Ljuset börjar äntligen leta sig fram i det tunga mörkret ­utanför fönstren på Birger Jarlsgatan. Lena Bjurner ska ­vidare ut i landet, träffa medarbetare, regionstyrelserna och partner. Lära känna organisationen. Och kavla upp ­ärmarna. Hon har gjort en nittiodagarsplan.

– Jag presenterade den redan på intervjun där vi kandidater fick pitcha in oss. Jag pratade om hur jag skulle ta mig an jobbet i stället för att komma med förutfattade meningar om vad som behöver göras. Det misstaget har jag gjort tidigare. De flesta saker är inte riktigt som man tror när man bara kan titta från sin egen infallsvinkel.

JENNIE JENSEN

Om Lena Bjurner

Ålder: 51 år.

Karriär i korthet: Började på en resebyrå och blev chef vid 24 års ålder. Haft chefspositioner inom försäljning, kundutveckling och hr på American Express där hon även har arbetat internationellt i Europa, Nord- och Sydamerika. Har arbetat på SEB och senast på Scandic Hotels Group.

Andra uppdrag: Vice styrelseord­förande för UNHCR i Sverige och styrelsemedlem sedan 2016. Är styrelseledamot i ledar- och medarbetarutvecklingsföretaget Good Relations in Business & Life in Sweden AB.

Utmärkelser: Årets nordiska personaldirektör 2018 av Universum. Nominerades till Årets HR-chef av tidningen Chef 2019.

Engagemang: Arrangerade en protestmarsch för mänskliga ­rättigheter i Stockholm när ­Donald Trump tillträdde som president. 4 000 personer ­deltog.

Inför viktiga framträdanden: Peppar sig själv med Håkan Hellströms hitlåt "Kom igen Lena!"