Efter inspektionen: Nu hotas Hörby kommun av vite


2020-03-12 - Efter Arbetsmiljöverkets inspektion i Hörby i slutet av februari ställs nu krav på arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön. Annars hotar ett vite på 75 000 kronor.

Det var den 17 februari som skyddsombud från de tre fackliga organisationer Vision, Saco och SSR vände sig till Arbetsmiljöverket och begärde hjälp med den dåliga arbetsmiljön på kommmunledningsförvaltningen i Hörby kommun. De fick stöd av ytterligare fyra fackförbund.

Hörby kommun måste åtgärda bristerna senast den 1 juni. Vison skriver i ett pressmeddelande:

"Vision ser allvarligt på de brister som Arbetsmiljöverket konstaterar i sitt föreläggande och utgår från att konkreta åtgärder kommer att genomföras gällande det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det handlar bland annat om att tillsammans med skyddsombuden arbeta aktivt för att medarbetarna ska ha en rimlig arbetsbelastning samt att säkerställa att det inte förekommer kränkningar".

- Visions fokus är att medlemmar och medarbetare ska ha en god arbetsmiljö för att kunna göra sina jobb och må bra. Vi har via lagstiftning och avtal kommit överens om att arbetsmiljöarbetet är något vi tar på allvar i Sverige. Vi förväntar oss nu att arbetsgivarna i Hörby tar sitt fulla ansvar och möter upp fackens vilja att förbättra arbetsmiljön, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

- Vision ser fram emot att fortsätta den viktiga dialogen med arbetsgivaren som nu inletts i Hörby, där kommunledning och skyddsombud tillsammans tar fram lösningar som säkerställer en god arbetsmiljö för medarbetarna, säger Sarah Nystedt, ordförande Visions avdelning i Hörby.

Även Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR, kommenterar i ett pressmeddelande Arbetsmiljöverkets beslut:

– De åtgärder arbetsgivaren ska göra omfattar nästan alla bestämmelser i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, med undantag för arbetstidsfrågor. Det visar att Hörby kommun har mycket allvarliga arbetsmiljöproblem. Det är en anmärkningsvärd skrivning för en kommun och ett klart underkännande av kommunens respons under inspektionen. Arbetsmiljöverket bedömer situationen som så allvarlig att sakkunnig hjälp krävs för att identifiera risker och utarbeta förslag för att komma tillrätta med dem.

Läs mer på Hörby kommuns hemsida om Arbetsmiljöverkets inspektion den 27 februari.

TIINA DEMARGNE

20-tal chefer har slutat

Över 20 chefer med personalansvar har slutat i den skånska kommunen sedan hösten 2018, enligt en tidigare granskning gjord av HD/Sydsvenskan. Fem chefer har också köpts ut till en sammanlagd kostnad på över 3,3 miljoner kronor.

TT

Artikeln publicerades först av Personal & Ledarskaps systertidning Arbetarskydd.