”Måste vara beredd på

att det kan hända”


2020-06-15 - TEMA. Skapa öppenhet genom att tala om hur ni mår. Även när någon mår dåligt, så kan tidiga signaler komma fram. Var beredd på att möta medarbetare som uttrycker suicidala tankar, det är inte ovanligt, säger Mattias Klawitter som är psykolog och samordnare för krisstöd på Falck Healthcare.

"Om jag blir uppsagd kan jag lika gärna ta ­livet av mig.” Att chefer möts av uttalanden där medarbetare säger sig vilja ta l­ivet av sig är inte ovanligt. Det ser ­Mattias ­Klawitter i de samtal som de får in på krisstödet.

– När det händer så måste man agera som att det är allvarligt menat. Här behöver chefer och hr ta handledning för att få hjälp att tänka kring händelsen.

Mattias Klawitter förklarar att krisstöd genom ett samtal kan försöka reda ut om detta är en person som tidigare ­visat tecken på depression eller om detta är ett sätt att ­uttrycka sin vanmakt och ilska. Det kan också handla om en person som uttrycker sig så för att försöka påverka ett negativt beslut.

– Vi kan ofta komma långt i ett telefonsamtal för att få en bättre bild av vad det handlar om. Den stora utmaningen är att det kan vara alla tre kategorierna, och då får man agera utifrån värsta scenariot och få personen till akut psykiatrivård för en psykiatrisk bedömning, säger Mattias Klawitter.

Suicidbedömningar är mycket svåra, även för professionella psykologer, betonar Mattias Klawitter. Därför ska chefen alltid söka stöd hos krisstöd när någon mår så dåligt att denne utrycker självmordstankar. Chefens viktiga uppgift är att upptäcka de tidiga signalerna.

– Det handlar om att bygga upp ett arbetsklimat i gruppen där man som chef har så goda relationer som det går och där det finns öppenhet att prata om när man själv eller en kollega mår dåligt. Chefen behöver bry sig.

Mattias Klawitter menar att chefen måste vara medveten om det normsättande ledarskapet. Med det menar han att det viktiga inte är vad chefen säger utan att det är vad hen gör som har betydelse. Chefens förhållningssätt påverkar gruppens förmåga att bete sig stöttande.

– Om jag agerar utifrån en genuin känsla för dem som har det jobbigt, så kommer det påverka gruppen generellt för hur de förhåller sig när någon mår dåligt. Annars finns risken att gruppen vänder sig mot den som inte mår bra, vilket förvärrar situationen. Chefer har mer inflytande än många tror. Vi ser det i vårt arbete, det är inte bara som forskning visar, säger Mattias Klawitter.

Han lyfter fram det han kallar omsorgssamtal. Det är ett samtal som inte handlar om prestationen utan om att­signalera att någon är viktig och att man bryr sig.

– Det finns en starkt kurativ effekt av att vara synliggjord av sin chef och det kan motverka att självmord sker. Vår erfarenhet säger att det i många fall kan vara bättre än ­enbart psykologsamtal. Vi underskattar betydelsen av ­empatiska signaler som en chef ger.

Grunden för att förebygga självmord och upptäcka medarbetare tidigt är ett bra arbetsmiljöarbete. En viktig del är just ledarskapet men också hur utmanande och krävande själva arbetsuppgifterna är och hur resurserna ser ut för att utföra dem. Relationerna i gruppen och hur det kollegiala stödet ser ut är andra viktiga delar, liksom individens sårbarhet.

Om det framkommer signaler att någon mår väldigt d­åligt ska chefen aktivera krisorganisationen, råder Mattias Klawitter.

– Sitt inte ensam. Detta är svårt även för oss specialister.

Om situationen är akut och man som chef vet att det är ett allvarligt läge, med en medarbetare som kanske är hemma sjukskriven, är chefens ansvar att göra det hen kan.

– Ta kontakt med medarbetaren och larma anhöriga. Får du inte kontakt på telefon med medarbetaren, åk hem till hen. Om medarbetaren inte öppnar dörren, larma polisen.

Mattias Klawitters erfarenhet är att många har en hög tröskel för att ringa polisen, men i dessa fall är det polisens ansvar att göra en situationsbedömning om de ska ta sig in i bostaden eller inte.

– Det är sällan de inte åker ut. Man lämnar över ansvaret för situationsbedömningen på polisen som om det krävs hjälper medarbetare till akut vård.

Om det värsta händer och en medarbetare tar sitt liv blir det en händelse som påverkar arbetsplatsen i hög grad.

– Det ger upphov till chock och sorg. Många har tankar om att det nog var en suicidhandling även om arbetsplatsen inte kunnat bekräfta det.

Därför är avlastningssamtal, i grupp och individuella, extra viktiga, betonar Mattias Klawitter särskilt, eftersom självmord skapar mycket irrationell skuld.

– Ofta börjar kolleger ta på sig skuld för det som hänt. Det är ofta motsättningar på arbetet, det är naturligt. Men många funderar på om något de sagt påverkade handlingen, eller om de hade kunnat göra mer för att upptäcka och larma om problematiken, och om man skulle kunna ha gjort något tidigare för att stötta, säger Mattias Klawitter.

Att bli sedd som människa förebygger självmord. Men vi underskattar ofta betydelsen av empatiska signaler från chefer, säger Mattias Klawitter.

ELSA FRIZELL