5 sätt på vilka People Workflow Automation förändrar framtiden för HR


2021-10-28 - ANNONS. Som HR-ledare vet jag att tillfällena gör allt. De kan bidra till framgångar för ditt företag och ge tillväxt på alla möjliga sätt. Det är därför People Workflow Automation (PWA) är en så spännande kategori för mig, eftersom den hjälper HR att upptäcka många nya tillfällen.

5 sätt på vilka People Workflow Automation förändrar framtiden för HR

“Som HR-ledare vet jag att tillfällena gör allt. De kan bidra till framgångar för ditt företag och ge tillväxt på alla möjliga sätt. Det är därför People Workflow Automation (PWA) är en så spännande kategori för mig, eftersom den hjälper HR att upptäcka många nya tillfällen.

Hur då? Det börjar med automatiserade personalprocesser för att hjälpa HR att gå bortom sig själv, men jag vill skala av lagren lite och gå mer på djupet. Här följer de fem viktigaste sätten på vilka jag tror att PWA kommer att förändra HR.”

Ross Seychell, Chief People Officer, Personio


1. Återetablera & fokusera åter på personalprocesserna

Vare sig det gäller att få nyanställda med på tåget, att förse dem med de verktyg som krävs för att få jobbet gjort, eller att tillåta andra att enkelt sjukanmäla sig eller hålla sig informerade om frånvaro i sina team, sker personalprocesser i ditt företag hela dagen, varje dag.

Enkelt uttryckt: Dina personalprocesser måste kunna göra din personal, och ditt företag, framgångsrikt. De ska få saker att löpa smidigt genom minskade förseningar, och de ska underlätta de starka arbetsinsatser som krävs för företagets tillväxt.

Enligt min åsikt är PWA ett fantastiskt tillfälle för HR-team att återbesöka de processer som sker kring deras personal. Inte bara hur de tar plats från en mycket funktionell synpunkt, utan om de fungerar och om de kan dra lärdomar eller optimeras.

Det är ett åter ett fokus och en demokratisering av företagsautomatisering som, med en mer fördelad arbetskraft och efter pandemin, passar små och medelstora företag. Särskilt när det gäller introduktion av nyanställda, provisionering eller hjälp för anställda att uppnå nya prestandanivåer är det ett lysande tillfälle att återstifta bekantskapen med det arbete som pågår kring din personal.

2. Avlägsna förseningar i hela verksamheten

En snedfördelad uppdelning av medarbetares uppmärksamhet är ett enormt problem inom många organisationer, och många kanske inte ens är medvetna om det. Även om sådana förseningar kan tyckas triviala för ögonblicket ger de en utpräglad snöbollseffekt som i slutänden innebär en kolossal dränering av produktiviteten.

Studier har visat att varje ofrivillig distraktion kostar personalen en total försening på mer än 47 minuter i förlorad tid genom att skifta applikation och återinträda i arbetsflödet. Så för varje semesteransökan, inlämnande av formulär eller signering förlorar du värdefull tid (och annat arbete som kunde ha utförts på den tiden).

Det är det sista du behöver: onödiga förseningar som kommer i vägen för jobbet eller hindrar tillfällen för din personal och ditt företag.

Pandemins förlopp har inte gjort saken lättare, med en explosion av digitala verktyg som lett till att ett genomsnittligt HR-team behövt sex olika applikationer och digitala verktyg, i snitt, för att få arbetet gjort (enligt en studie utförd av Personio och Opinium över hela Europa).

PWA:s fokuserar på att reducera och avlägsna förseningar, i alla appar och team, det kan alltså hjälpa till att vara ett transformativt element. Det är ett sätt för HR att fokusera på att hjälpa anställda att prestera sitt bästa, utan att hindras av förseningar som kommer i vägen för tillfällen.

3. Ställa produktiviteten i strålkastarljuset

Personalprocesser, med alla deras potentiella förseningar, bromsar tillsammans produktiviteten och kan ge upphov till missade tillfällen. Enkelt uttryckt: All den tid som tas i anspråk bara för att hålla jämna steg gör att du går miste om möjligheter att förbättra ditt arbete och fokusera på en mängd andra saker.

Detta kan synliggöras i minskande nöjdhet och engagemang bland anställda. Kanske blir det svårare för anställda att återladda och ta pauser, och i värsta fall kan det innebära en säkerhetsrisk eller leda till bristande följsamhet i hela din organisation.

Produktivitet, inte bara hur utan på vilket sätt personalen arbetar, är mer än någonsin i strålkastarljuset. Och genom PWA är HR:s roll i denna process mer uttalad än någonsin. Det börjar bli sitt eget gyllene tillfälle, alltmedan det i sin egen rätt förändrar hela spelplanen.

Tänk på det så här: PWA erbjuder ett integrerat arbetsflöde, där ett klick utlöser ett flöde tvärs över applikationer och team, allt för att uppnå målet att anlita, leda och utveckla anställda från dag ett (och ännu tidigare).

Detta uppnås genom djup integrering av applikationer som spänner över hela verksamheten, men det ger även HR tid och förmåga att fokusera på arbetskraftens produktivitet som aldrig tidigare.

4. Storleksanpassning av HR-teamen

Genom att ge en möjlighet för små och medelstora företag att konfigurera deras egna personcentrerade arbetsflöden hjälper PWA HR-teamen att positionera sig efter storlek på ett meningsfullt och hållbart sätt.

Det görs genom att utforma arbetsflöden som integrerar applikationer, reducerar förseningar, anpassar intressenter och påskyndar affärsverksamheten, men som resulterar i tillväxt och omvandling av ditt HR-team.

Och då menar jag inte bara storlek, utan även omfattning. Ditt HR-team blir kanske inte bara större, vilket kanske inte passar för din organisation just nu, utan även omfattningen av ditt teams verksamhet ökar.

Särskilt efter de senaste 18 månaderna, då HR-team demonstrerat sitt värde på många sätt, är det viktigt att lyfta HR och deras arbete.

I slutänden betyder det att ditt HR-team kan överträffa sig självt och beröra många aspekter av affärsverksamheten, där de kan ha en kännbar effekt.

5. Möjliggöra för HR att ta HR till nya höjder

För att utveckla föregående synpunkt har jag alltid försökt att diskutera och understryka vilken central strategisk roll HR måste ha, och vilken position det bör ha inom ett företag.

Först och främst behöver HR tid att fokusera på strategiska initiativ och uppgifter för att verkligen bidra till att ge kraft åt en organisation (och hjälpa den att storleksanpassa).

PWA, baserat på konceptet med personalprocesser som berör varje nivå i affärsverksamheten, öppnar upp för denna konversation och tillfällen för HR-team.

Och framför allt bidrar PWA till att skynda på organisationen. Det är ett koncept som är grundat på friktionsfria affärsverksamheter och bättre arbetsförhållanden, utformade för att hjälpa organisationer att uppnå sin ”need for speed” utan att förlora i kvalitet på vägen.

Så helt plötsligt är dina personalprocesser inte bara enklare, utan ditt HR-team kan hålla reda på dem, ändra och optimera dem samt dra lärdom av dem. Allt i en gemensam strävan efter att stärka affärsverksamheten. För mig är det den mest spännande delen.Låter det intressant? Ta möjligheten att ta reda på hur PWA kan hjälpa er.

Även om ditt företag fungerar idag finns det en hel värld av tillfällen alldeles utanför dörren. Faktum är att HR:s dagar som bara en administrativ enhet är räknade, och det går fort. PWA är på väg att ta saker till inte bara en ny, utan även annorlunda nivå.

Sammanfattningsvis förändrar PWA sättet som människor arbetar på genom att få dina appar och ditt folk att ”samtala”. Och från ett HR-perspektiv är det ingången till en ändlös värld av möjligheter för produktivitet och fokus på din personal.

Vår PWA-guide visar kostnaden för fragmenterade personalprocesser, de många missade tillfällena samt hur ett bättre sätt kan implementeras: ett sätt att avlägsna distraktioner och ta vara på tillfällen. Den kan laddas ner här.