AnnonserVill du nå personalcheferna och deras medarbetare på personalavdelningarna,
på jobbet där inköpsbesluten tas? Då är Personal & Ledarskap tidningen du ska annonsera i.

Tidningen samarbetar med Annonshuset vad gäller annonsförsäljning.

Personal & Ledarskap
Enligt Orvesto Näringsliv 2014 har Personal & Ledarskap 29 000 läsare.

Personal & Ledarskaps 29 000 läsare har stort inflytande vid inköp av:
• Platsannonser
• Utbildning & konferenser
• Företagshälsovård
• Försäkringar
• PA- och lönesystem
• Tjänster av bemanningsföretag och rekryteringskonsulter

Läs mer om tidningens målgrupp och annonspriser här:
Annonsprislista i PDF-format >>

Tidningen på nätet
Genom webbupplagan når du tusentals yrkesaktiva personer inom HR-branschen.
Dels via hemsidan och dels genom de e-postutskick som kontinuerligt skickas till
medlemmarna.

Är du intresserad av att nå ut med reklam eller information till tidningens cirka
10 000 läsare på nätet? Kontakta Annonshuset för mer information.

Läs mer om annonsformat och priser här: Annonsprislista i PDF-format >>

Annonshuset samarbetar med tidningar och andra media med en nischad målgrupp.
Annonshusets målsättning är att genom ett långsiktigt och nära samarbete öka
mediaintäkterna för sina samarbetspartners.


Bokning och information om annonser/bilagor:
Annonshuset AB

Post- och besöksadress:
Annonshuset AB
Linnégatan 22, 3 tr
114 47 Stockholm
Tel: 08-662 75 00
Fax: 08-662 71 29
Hemsida: www.annonshuset.se

Fredrik Johnsson
fredrik@annonshuset.se
Tel: 08-662 75 04
Mobil: 070-589 47 56

Hans Flygare
hans@annonshuset.se
Tel:08-662 75 03
Mobil: 076-116 50 01