Onsdag 13 december 2017

Kontakta oss

Postadress:
Personal & Ledarskap
106 12 Stockholm

Ansvarig utgivare:
Kent Seifors
Tel: 08-545 684 01
kent@epok.se

Prenumerationer
och adressändring:
christina.ost@almatalent.se
Prenumerationspris:
995:-/år exkl moms (1.055:- inkl moms)

Redaktion:
Christina Öst, chefredaktör
Tel: 08-796 64 43
christina.ost@almatalent.se

Ninni Dickson, redaktör
Tel: 08-545 684 05
ninni@epok.se

Petra Fagerlind, art director
Tel: 08-545 684 03
petra.fagerlind@almatalent.se

Annonsavdelning:
Fredrik Johnsson
fredrik@annonshuset.se
Tel: 08-662 75 04
Mobil: 070-589 47 56

Hans Flygare
hans@annonshuset.se
Tel:08-662 75 03
Mobil: 076-116 50 01

Bokning och information om annonser/bilagor:
Annonshuset AB
Post- och besöksadress:
Annonshuset AB
Linnégatan 22, 3 tr
114 47 Stockholm
Tel: 08-662 75 00
Fax: 08-662 71 29
E-post: mail@annonshuset.se
Hemsida: www.annonshuset.se

Tryckning:
Strands Grafiska AB
Lindesberg
ISSN 1402-5744

TS Fackpress
År 2016, 9 400 ex

Medlemmar i Sveriges HR Förening får tidningen utan extra kostnad.

Sveriges HR Förening
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 34, 6 tr
Box 6037, 102 31 Stockholm
Tel: 08-545 914 60
Fax: 08-612 53 20
info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se