Hög tid att uppgradera din organisations it-expert


2019-03-07 - DEBATT. En effekt av den digitala revolutionen är att praktiskt taget alla företag i dag är teknikföretag. Det förändrar också vilka kompetenser som driver deras utveckling. Eller enklare uttryckt: it-utvecklarna blir de nya managementkonsulterna.

Det innebär inte att de externa konsulterna försvinner. Men de kan inte längre hävda sina unika insikter i hur företag ska fungera och organiseras. Det vi ser nu är en ny typ av experter kliva fram. Framsynta företag vänder sig internt till sina egna it-utvecklare när de söker svar på sina största utmaningar. Dessa är effektiva, har högt tekniskt kunnande och djupare förståelse för vad man kan använda tekniken till i deras egna organisationer.

Studier som Stripe gjort i samarbete med undersökningsföretaget Harris Poll belyser utvecklingen. I en sådan intervjuades 1 400 anställda i företag, från 32 olika branscher i fem länder. Hela 79 procent ansåg att de arbetar i ett teknikföretag. 81 procent angav att det är effektivare att vända sig till sina egna utvecklare inför affärskritiska beslut, än till externa konsulter. Majoriteten svarade att it-utvecklarna fått ökat inflytande över strategiska vägval de senaste fem åren.

Samtidigt erkänner 55 procent att deras företag gjort allvarliga strategiska misstag på grund av att de inte tagit in synpunkter från sina utvecklare. Dessa missar handlade om att man utvecklat och lanserat produkter på fel sätt, anställt fel medarbetare, fördelat arbetet ineffektivt, valt fel leverantörer, etcetera.

När företag upptäcker att de har en omfattande och djuplodande strategisk kompetens i de egna leden så kommer det också att påverka företagskulturen. Utvecklarnas ökade status innebär då, bland annat, att hierarkier plattas ut. Deras kultur bygger ju på samarbete – deras fokus ligger på ny teknik och nytt tänkande kring hur tekniken kan användas. Då blir samarbete helt avgörande, att experimentera, ta risker. Detta kräver en inkluderande kultur som är olik den hierarkiska, där man ofta håller på sina kunskaper och insikter.

Det är således ett enormt slöseri med resurser att inte ta tillvara utvecklarnas kompetens. Faktum är att it-utvecklare ägnar mer än halva arbets­tiden åt att underhålla och fixa problem i systemen. Alltså inte åt att utveckla.

Här är två tips på hur företag bör använda sina it-utvecklare:

1. Låt utvecklarna ansvara för de mest kritiska projekten. Underhåll och buggfixning kan faktiskt enkelt outsourcas, liksom rutinmässiga processer.

2. Låt också utvecklarna utnyttjas fullt ut för att ta fram nya affärsmöjligheter och förbättra produkter och tjänster som kan särskilja företaget och förbättra lönsamheten.

Även om de externa managementkonsulterna fortsätter att spela en roll många år framöver, så kommer deras betydelse att minska. I stället bör företagen förlita sig på sina medarbetare som förstår internet, artificiell intelligens och den digitala om­vand­­lingen på djupet. Och snabbt lyfta upp dem i sina organisationer.

ERIC OLOFSSON

Nordenchef på Stripe, som bygger ekonomisk infrastruktur på internet.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN