Sonja Prests tio tips för en lärande organisation


2018-09-14 - "Det är ett nytt sätt att jobba som utgår ifrån ­användarens behov i stället för ett administrativt behov." Det säger Sonja Prest, rådgivare inom learning management med digitalt fokus. Här är Sonja Persts tio tips för att skapa en lärande organisation.


1. Säkerställ att ledningen är med på att skapa en kultur där utveckling och lärande ses som en nyckel till framgång.

2. Skapa en vision så att det blir tydligt vad ni ska uppnå innan ni börjar er förändringsresa till att skapa en lärande kultur.

3. Tänk på användaren. Hur kan ni göra det relevant för just era medarbetare i deras roller och den miljö de befinner sig dagligen? Hjälp dina anställda att utvecklas. Ta reda på vad medarbetarna vill ha och behöver. Ett stort problem är att medarbetarna förväntar sig någonting annat än arbetsgivaren kan leverera. Plattformen måste utgå ifrån användaren.

4. Utgå även ifrån dig själv. Hur lär du dig bäst idag? Hur och var söker du sin kunskap?

5. 2014 gick mobilanvändandet om laptop. Ändå skapas majoriteten av lärandelösningarna fortfarande för webben först. Börja i andra änden. Om medarbetarna har tillgång till mobilen under arbetsdagen är det där ni ska börja.

6. Repa mod – det är okej att behöva tänka om längs vägen. Den inställningen blir lättare om ni väljer att se på lösningen som en fortgående process istället för som en utmaning och en engångslösning (i form av att köpa in ett LMS, Learning Management System, exempelvis). Om er väg inte visar sig få effekt – börja om.

7. Kroka arm med flera funktioner för att bygga en plattform för lärande och kommunikation. Givna funktioner är till exempel hr, kommunikation, marknad och it. Var beredd på att det innebär utmaningar att jobba över funktionsgränserna.

8. Paketera utvecklingsresan och jobba med att repetera budskap. Mycket av det material som marknad skapar för externa ändamål kan användas internt.

9. Lansera inte alltihop på en gång. Arbeta med pilottester längs vägen. Gör det tydligt att det handlar om en pågående process så finns det en större förståelse för buggar längs vägen.

10. Tiden då information hämtades ur en pärm är förbi. Hr-funktionen behöver anamma den digitala utvecklingens möjligheter och inte vara rädda att utmana sin egen förkärlek för policies och administration.

JENNIE JENSEN

Läs även: Lärande måste utgå från medabetaren


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#9