6 sätt att höja

din kompetens


2018-02-20 - Du är passionerad i att dina medarbetare utvecklas och får utlopp för sin potential. Men du själv då? Här är bästa kompetensutvecklingen för din egen del.


1 Affärsförståelse
Ju bättre du kan se verksamheten och dess möjligheter och utmaningar i ett större perspektiv, desto mer värdefull blir du i din roll och kan ta mer plats i ledningsgruppen.

Affärsdriven hr, FEI
(Företagsekonomiska institutet)
Syfte: Hur du som hr-chef kan och bör bidra på ett konstruktivt och affärsdrivet sätt som gör ditt företag eller organisation framgångsrikt.

Executive management-programmet, Handels
Syfte: Ledarskapsprogram för seniora personer som vill utveckla sin kompetens i affärsutveckling.

Mentor
Syfte: Skaffa dig en mentor, med antingen en vd-bakgrund eller en entreprenör. Ni kan ha spännande diskussioner som hjälper dig att lyfta blicken, utveckla nya idéer och se mer av helheten.

2 Internationell kompabilitet
Det är vanligare än någonsin att kunder, leverantörer, medarbetare partner är från andra länder. Se till att du inte bromsas av språkliga eller kulturella barriärer.

Affärsengelska för hr,
GMS International
Syfte: Hjälper dig att bättre hantera ett stadigt ökande flöde av internationella kontakter och rekryteringar.

Interkulturell kommunikation på arbetet, Metodicum
Syfte: En praktisk och lösningsinriktad utbildningsdag om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen.

3 Närvarande ledarskap
Det närvarande ledarskapet handlar om att stötta cheferna att skapa en trivsam och attraktiv arbetsplats. Även coacha och lyssna för att upptäcka behov, se möjligheter, stärka kulturen och göra fler delaktiga i verksamhetens utmaningar.

Coach och prestationsutvecklare,
Prestationsbyrån
Syfte: Insikter, metoder och verktyg kring att frigöra potential och öka välbefinnande och prestation.

Utbildning i att leda andra ledare, Framfot
Syfte: Hjälper ledare ute i organisationen att prioritera rätt, växa, kliva fram och få rätt saker att hända i verksamheten.

Trygg som samtalsledare,
Folkuniversitetet
Syfte: Lär dig effektiva verktyg som öppnar upp för djupare dialoger och samtal där du känner dig tryggare i dina konversationer och relationer på jobbet.

Coachande förhållningssätt,
Folkuniversitetet
Syfte: Lära dig att lyssna på ett nytt sätt, ställa rätt frågor och höja motivation och energi hos dem du möter.


4 Innovation / Nytänkande
Lär dig tänka utanför
ramen för att inte fastna i gamla mönster och ”så här ska man göra”-bojor. Nya glasögon kan behövas för att lyckas i exempelvis arbetet med förändrade rekryteringsprocesser och hur ni jobbar med ert arbetsgivarvarumärke.

HR Unconf
Syfte: Dialoger, samtal, diskussioner för nytänkande ihop med hr från en mängd olika organisationer.

Kreativ idéutveckling,
Academic House
Syfte: Seminariet ger dig utmanande och praktiska verktyg för att leda och medverka i workshoper, idémöten och utvecklingsarbeten på ett framgångsrikt sätt.

Innovation med design thinking,
Folkuniversitetet
Syfte: Efteråt kan du leda gruppövningar som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

5 Förändrings­projektledning
Det säger sig nästan själv:
i den snabbföränderliga tid vi
befinner oss i är det nästan
ofrånkomligt att kunna leda förändringsprojekt framgångsrikt.

Driving Transformation, Hyper Island
Syfte: En sex veckor lång global utbildning som utgår från en rad metoder för att kartlägga nuläget, engagera ”stakeholders”, designa kartan för förändring och ta fram prototyper för framtiden.

Projektledning för hr,
Företagsuniversitetet
Syfte: Hur du bland annat säkrar tids- och kostnadsramar och etablerar en effektiv kommunikation, både i projektgruppen, med chefer och övriga intressenter.

Det agila företaget, FEI
(Företagsekonomiska institutet)
Syfte: Här får man, förutom kunskap om hur ett agilt företag ser ut och fungerar, insikt i att hierarkisk och byråkratisk styrning inte fungerar i en snabbföränderlig värld, och hur man i stället låter eget ansvar genomsyra företaget.

6 Trygg och säker i arbetsrätten
I våra intervjuer med rekryterare inför den här guiden nämndes arbetsrätten gång på gång. När du står grundad i arbetsrätten kan du möta ledningsgruppen med mer pondus och vara tydligare i förändringsarbete.

Arbetsrättslig intensivutbildning, Edge HR
Syfte: 6-dagarsutbildning i arbetsrätt med rutinerade Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng.

Arbetsrätten, Kunskapsgruppen
Syfte: En ordentlig genomgång med en av de främsta experterna i landet på området, Georg Frick.

Praktisk arbetsrätt, FEI
Syfte: Genom praktiska exempel, diskussioner och övningar träna förmågan att lösa juridiska problem inom det arbetsrättsliga området.

KRISTIAN BORGLUND


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#3