Produktivitet, kultur och riskfokus: Nu kommer de dyra konsekvenserna efter pandemin


2021-09-22 - ANNONS. Under 2020 tenderade företag att prioritera en sak på sin dagordning: att släcka bränder. Under denna period utmärkte sig många HR-team på ett positivt sätt, och blev skickliga på att hantera komplexa och ständigt föränderliga utmaningar. När mycket tid upptogs av att lösa nya problem och släcka bränder blev dock en konsekvens att arbete med strategi ofta prioriteras bort - och nu börjar bolag att märka av de effekterna. Idag står företag inför högre personalomsättning och en minskad produktivitet överlag.

Foto: Mario Gogh, UnsplashI Personio’s senaste studie tillfrågades beslutsfattare inom HR samt anställda i sju Europeiska länder* om hur de bedömde sina erfarenheter av att arbeta under pandemiåret. I artikeln nedan sammanfattar de några av viktigaste resultaten.

Du kan ladda ner HR-undersökningen härOlika uppfattningar: En jämförelse mellan HR och anställdaPandemin förändrade inte bara hur företag arbetar, utan även vart någonstans de arbetar. I de undersökta länderna uppgav mellan en tredjedel och hälften av de anställda att de någon gång arbetade hemifrån under 2020.

En insikt från enkätundersökningen var att det skiljde sig avsevärt i upplevelsen av vilket stöd som fanns från arbetsgivaren. Detta gäller både anställdas och HR:s upplevelse av samma situation.

Hur väl bidrog arbetsgivare med att stötta följande?


HR-chefer, som ofta står sina anställda nära, är överraskande långt ifrån de anställdas bild av den rådande situationen. Med det i åtanke kan det ske att viktiga ämnen riskerar att falla mellan stolarna på många företag - vilket kan ge mycket allvarliga konsekvenser...

Pandemin som katalysator för förändring

Samtidigt är allt fler anställda på väg att byta jobb. Mellan 38% (Storbritannien och Irland) och 46% (Nederländerna) av de tillfrågade anställda uppgav att de skulle vara öppna för ett nytt jobb inom de närmsta sex till tolv månaderna - som senast när ekonomin har återhämtat sig.

Enkelt uttryckt har HR-beslutsfattare och anställda delade uppfattningar om varför anställda slutar vid denna tidpunkt. Vi kan även se att många HR-chefer i Europa misstänker att ledighet, korttidsarbete eller lönesänkningar är den främsta orsaken till personalomsättning.

Men vad de underskattar är de faktorer relaterade till kultur som spelar in i medarbetarnas tänkande. Detta inkluderar exempelvis bristande erkännande på jobbet: 23% av de anställda ser detta som en anledning till att säga upp sig - medan HR tror det bara är 12%.

De tre främsta orsakerna till uppsägning (misstänkt och verklig)

HR-beslutsfattare bedömde också främjandet av karriärutveckling i sina företag som "bra" betydligt oftare (68%) än vad de anställda gjorde (43%).

I alla länder överskattade HR hur viktigt det var hur företagskultur, teamkänsla och motivation hanterades av arbetsgivare.

Sjuttio procent bedömde sin hantering av dessa utmaningar som "bra". De anställda svarade dock lägre - med 47% - vilket borde vara en väckarklocka för HR och skillnaden i deras uppfattning.

Produktivitet på nedgång

Föga förvånande hade pandemin en stor påverkan på produktivitetsnivåerna i Europeiska företag. Den slående delen är dock att HR -chefer i varje land överskattade hur produktiva deras anställda verkligen kände sig.

En bedömning av produktiviteten under pandemin:Detta tyder på att HR, som haft fokus på att släcka bränder och lösa kortsiktiga problem, under de senaste månaderna saknade den tid det tog att ta en fördjupad titt på medarbetarnas behov.

Faktum är att 22% av HR -anställda klagar på att de är överbelastade med administrativa uppgifter. Samt 18 % saknar tid och resurser för strategiskt arbete.

Citat: “29% av de anställda säger att deras produktivitet har minskat under de senaste 12 månaderna. Men när det gäller att ta itu med sådana strategiska frågor har många HR -avdelningar inte tid.”

Minskad motivation (25%), dåligt psykiskt och/eller fysiskt välbefinnande (22%) och utbrändhet (21%) - det är vad de anställda anser som de största hindren för produktivt arbete.

Inte överraskande kan var och en av dessa frågor vara symtom av dysfunktionell företagskultur.

Med tanke på att 83% av de anställda känner sig inspirerade av en stark företagskultur är vägen framåt för HR desto tydligare: strategiskt HR -arbete måste komma tillbaka i fokus.Ladda ner: Guiden till företagskulturEtt annat uppenbart hinder för produktivitet för anställda är en samling olika verktyg och lösningar i deras dagliga arbete. Där 36% procent, över en tredjedel, säger att ständigt hoppa fram och tillbaka mellan olika, samt ofta nya, verktyg och program stör deras arbetsflöde.

Faktum är att även de minsta avbrotten eller störningsmoment, till exempel verktygsbyte eller avisering, räcker för att minska produktiviteten. Varje dag kostar dessa "mikrofördröjningar" sammanlagt 20 minuter och skapar en snöbollseffekt, som sedan kan återspeglas i personalomsättningen.Läs mer i den här artikeln från Personio’s Director of Brand and Communications, Laura Schroeder.Förnyade fokusområden: tre strategier för HRBrist på motivation, en känsla av att man varken är tillräckligt värderade eller att det inte går framåt, dessa skäl ökar medarbetarnas vilja att byta jobb arbetslivet efter pandemin, detta hotar många företages produktivitet och finansering.

Dessutom har en eftersatt företagskultur en negativ inverkan på medarbetarnas produktivitet överlag. Som om det inte var tillräckligt att för många lösningar bidrar till problemet genom att bromsa arbetet och minska produktiviteten ytterligare.

Vi vill avsluta positivt, det låter dystert men det är inte undergången: HR-avdelningar kan ta itu med dessa tre nyckelfrågor för att motverka ökad personalomsättning och minskad produktivitet:  • Sätt tydligt fokus på medarbetare, kultur och HR-strategi.

  • Frigör tid för att ta itu med strategiska frågor, till exempel genom att automatisera processer.

  • Designa interna processer för att undvika störningar, det är ibland fallet med hjälpmedel, verktyg och IT som är välanpassat.Sammanfattningsvis så gjorde Personio’s senaste HR-studie en sak tydlig. Efter månader av att helt enkelt ha försökt hålla vår HR: s huvud ovan vatten är det dags att ta ut en ny strategisk riktning och fokusera på ert företags mest värdefulla resurs: Era anställda.


* Länder som ingick in undersökningen: Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien och Irland, Nederländerna, Spanien. De länder som ingick in undersökningen.

Ladda ner hela HR-studien här

JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN