Charlotta Tillbom är årets

digitala ledare


2019-02-27 - Solna Stads hr-chef Charlotta Tillbom har utsetts till årets digitala ledare under konferensen och mässan Personal & Chef. Priset delas ut till en ledare med stark egen närvaro och förståelse för att det digitala ledarskapet handlar om människor och beteendeförändring.

Grattis Charlotta! Vad betyder den här utmärkelsen för dig?

- Den betyder jättemycket för mig, den ger en bekräftelse på att vi har tagit några viktiga steg i vårt förändringsarbete och att jag gjort ett avtryck på ett bra sätt. Väldigt sporrande!

Vad är det som gör dig till en digital ledare?

- Jag tror att den viktigaste delen är att jag hela tiden utgår ifrån att det börjar och slutar med människan. Att om verksamheten ska kunna digitaliseras måste vi som arbetar i den ändra våra arbetssätt, våra förhållningssätt och också vårt behov av kontroll. Inte lätt men det är det enda sättet vi kommer kunna anta och gå igenom den förändring som digitalisering innebär. Och vi som är ledare i organisationerna behöver gå före, vi måste inte vara mest digitaliserade men bra på att se behov och möjligheter. Till det krävs mod. Mod att låta andra kunna mer och att lita på processen och se tekniken som möjliggörare. Den insikten och det förhållningssättet tror jag är det som gör mig till en bra digital ledare.

Solna Stad har nyligen fått ett EU-bidrag på hela 27 miljoner för att stärka det digitala medarbetarskapet. Berätta vad det är ni gör?

- Ja det stämmer! Det är ju en sådan fantastisk möjlighet för oss att kunna lyfta den digitala kompetensen hos yrkesgrupper som inte varit - men som blir mer och mer digitala i arbetet. Insatsen rör cirka 1300 medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Omvårdnadsförvaltningen. Arbetet sträcker sig över tre år och innehåller en gapanalys och baserat på olika utbildningsinsatser. Under tiden ser vi till att bygga en hållbar organisation som ska fungera med kollegialt lärande även efter projektets avslut. Det är viktigt för oss att hitta arbetssätt som håller över tid.

JENNIE JENSEN

Juryns motivering:

”Charlotta Tillboms ledarskap andas nyfikenhet, mod, analys och digitalisering. Från att sätta ihop avdelningar, till att utbilda chefstaben i förändringsledning, investera i teknik och ändra sättet Solna Stad rekryterar och gör medarbetarsamtal på, skapar Charlotta en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs. Här har vi en förändringsledare som har förstått att genom synergier, samarbete, och att våga utveckla, skapas också magi för hela verksamheten.”


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN