Chefer fastnar i administration 


2018-12-17 - Vad har vi våra chefer till? Är det rimligt att de lägger halva sin arbetstid på administration? En ny undersökning från Ledarna visar att chefer ofta fastnar i administration. Konsekvenserna blir outnyttjad ledarpotential, medarbetare som lämnas ledarlösa och en mindre attraktiv chefsroll.


Chefer har alldeles för lite tid till att utveckla sina medarbetare. Det visar en undersökning från Ledarna utförd av Novus. 66 procent av de 1070 cheferna i undersökningen anser sig hinna med sin administration på ett tillfredsställande sätt. Och när chefen sitter fast i möten eller uppföljning av olika slag, då minskar tiden för att möta och stötta medarbetarna.

Bara 34 procent av cheferna anser sig ha tid att utveckla personalen på det sätt de önskar. Om en stor del av chefens arbetstid läggs på administration borde platsannonsen vara tydlig med det. Om det inte är det ledningen anser att chefen ska göra så behöver man se över chefens arbetsuppgifter. Problemet är att chefens roll breddats över tid.

- Vi har lagt på cheferna fler och fler ansvarsområden utan att ta bort några, säger Anki Udd, ledarutvecklare på Ledarna.

En bov i dramat är den ökade uppföljningen och kontrollen, en konsekvens av ett mer snabbrörligt och mer konkurrensutsatt läge.

- I vissa fall har det skapats ett nästan hysteriskt mätande. Jag tror att det är ett sätt att försöka uppleva sig ha kontroll i en alltmer komplex tillvaro, säger Anki Udd.

Hr:s förflyttning från ett relativt operativt skrå till ett mer strategiskt dito har också en roll. Ur chefernas perspektiv kan all uppföljning bli ytterligare pålagor från hr. Ansvaret ligger fortfarande i linjen, men det som hr stöttade med tidigare har minskat. Det finns en önskan om att hr kunde vara mer behjälpliga. Anki Udd tror att hr skulle vinna på att lyssna på chefernas behov av stöd och försöka att hitta bättre sätt att möta dem.

Det är också viktigt att ledningen funderar över och klargör vad organisationens chefer egentligen är till för. Är uppdraget tydligt blir det lättare att skapa förutsättningar för att cheferna ska lyckas med det.

- Jag tror ingen ledning skulle säga att de vill att chefen lägger halva sin arbetstid på administration. Man måste fråga sig vad chefen ska ägna sig åt och då kanske exempelvis inte rekrytering står högst på dagordningen. Det är positivt att lägga mycket ansvar i linjen, men det går inte att bara lägga till utan att också dra bort.

Risken med chefer som fastnar i administration är att team och individer inte får den utveckling de behöver och att verksamheten inte blir så effektiv som den har potential att vara.

- Chefer måste ha tid att bygga starka team och det är ingen engångsinsats. Det behöver man vara närvarande för att göra.

Att bara ungefär hälften av cheferna anser sig att inom ramen för sin arbetstid kunna uppfylla sitt uppdrag, är en varningsklocka.

- Vi vill ju att chefsjobben ska vara attraktiva. Man ska kunna vara småbarnsförälder och ha ett privatliv även som chef. Att känna sig otillräcklig är inte bra för någon. Om en chef gör det så påverkar det teamet också.

Ett råd till hr är att skapa forum för chefer att mötas och utbyta reflektioner, erfarenheter och skapa möjlighet att stötta varandra.

- Utmaningen blir att få cheferna att ta sig tid till att komma. Gör man det utefter deras behov finns det mycket att vinna. Chefer springer lite för fort idag och de får för lite tid till reflektion, säger Anki Udd.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN