"Chefer som enbart tänker på vinst skapar ingen vinst på sikt"


2020-06-02 - DEBATT. När chefer fokuserar enbart på resultatet leder det inte sällan till sjukskrivingar och hög personalomsättning. Det skriver Sladjana Grbic som anser att chefer ska bedömas utifrån fler parametrar än resultatet, exempelvis arbetsmiljö och personalomsättning.

De flesta chefer bedöms i dag på ekonomiska resultat, vilket gör att de ­ägnar mest tid på just det som uppmärksammas och mäts i deras roll. Detta kan skapa beteenden hos chefer som inte är gynnsamma. För att alltid tänka på vinst är ingen vinst, ­visar forskning.

Forskare vid Baylor University, USA, har kommit fram till att chefer vars huvudsakliga drivkraft var vinst efter ett tag möttes av misstro från ­sina medarbetare. Dessutom höll med­arbetarna till dessa chefer medvetet tillbaka sina arbetsinsatser och gjorde i förlängningen bara det ­minsta som krävdes. Relationerna mellan ”vinst-fokuserade” chefer och deras medarbetare var sämre än genom­snittet. Chefer som enbart ­fokuserar på vinster ­visade sig enligt forskningen faktiskt vara skadliga för de anställda.

Jag har sett exempel där chefer tvingades att fokusera enbart på ­resultat. Resultat var det enda som skulle tala om hur de presterade och om de fick vara kvar. Dessa chefer ­fokuserade så mycket på vinsten att de missade att se att människor börjat gå på knäna, att medarbetare mådde dåligt, blev utmattade.

Chefer miss­ade att kreativiteten och engagemanget minskade, relationerna både internt och externt försämrades. En del av de cheferna blev själva utmattade och långtidssjukskrivna. Kort­siktiga resultat blev en avsevärd förlust på sikt. Var det värt det?

Vad skulle hända om chefer hade ­utgångspunkt i att skapa en god arbets­miljö? En god arbetsmiljö som handlar om att se till att med­arbet­arna har det de behöver för att göra ett bra jobb och samtidigt må bra.

När frågan diskuteras menar en del att chefer i det långa loppet måste ­visa på positiva resultat om företaget ska överleva. Det håller jag med om och tycker inte att vi ska glömma resul­tatet. Men andra värden, hur arbets­miljö ser ut, hur medarbetarna mår och trivs måste bli minst lika viktiga som ”vinst-tänk”. Att mäta personalomsättning, sjukfrånvaro och göra chefer medvetna om resultaten av de mätningarna är inte bara bra för affärerna, utan det handlar också om att följa arbetsmiljölagen.

Det jag anser hr måste göra är:

Jobba för att chefer ska bedömas ­utifrån fler parametrar än resultatet, exempelvis arbetsmiljö och personal­omsättning. People Analytics är ett sätt att hitta svar och samband.

Bidra med sakkunskap och inspiration för att chefer ska ha balans ­mellan den relations- och resultat­orienterade dimensionen av sitt ledar­skap.

SLADJANA GRBIC

Hr-konsult, Hr i fokus


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN