De inför karensbidrag


2018-11-08 - Wise Group kommer ersätta medarbetarna från första sjukdagen med 80 procent av lönen. Med den nya förmånen hoppas de att medarbetarna snabbt blir friskare och stannar hemma istället för att smitta kollegerna.


- Karensen är ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet sjuk. I Sverige finns många kreativa vägar att kringgå systemet, så som VAB, semesteruttag eller att arbeta hemifrån med sannolikt varierad effekt, säger Nathalie Berthelius, hr-och kulturchef på Wise Group och en av initiativtagarna till den nya förmånen.

Koncernens medarbetare kommer från årsskiftet att få 80 procent ersättning även första sjukdagen. Sett till den statistik bolaget har idag räknar de inte med att initiativet kommer kosta särskilt stora summor

- Skulle det visar sig att det blir många som är hemma sjuka när karensbidraget införs så är det också ett intressant resultat för oss. Men vi har tillit till våra medarbetare och vet att de är engagerade i jobbet. Förutom friskare medarbetare tror vi detta kommer leda till stärkt trivsel, bättre attraktionskraft och i förlängningen ett starkare företag. Inte minst bidrar det till ett mänskligare arbetsliv, säger Nathalie Berthelius.

Hon tycker generellt att det är mycket arbetsgivarna kan göra för att jobba hälsofrämjande och detta är ett sätt. Hon hoppas att de genom bidraget att de också får fatt på mörkertalen kring hur många som är sjuka men som idag kanske inte stannar hemma och vilar.

Initiativet följs av forskare vid Göteborgs universitet.

- Forskningen ska utvärdera mätpunkter som exempelvis sjukfrånvarolängd, antalet sjukanmälningar och uppfattningen om den psykosociala arbetsmiljön, säger Leif Denti, universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Wise group är ett börsnoterat konsultbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och hr. De inför sin nya förmån i samband med den lagstadgade ändring på karensdagen som införs 1 januari 2019. I de nya reglerna blir det i stället ett karensavdrag på 20 procent på en gemensnittlig lön som arbetstagaren har. Detta ska gynna de som arbetar olika mycket olika dagar.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN