De slöt upp när storvarslet slog ner


2019-11-05 - Ett stort varsel är en hård smäll för en kommun och en hel region. Varslet av 450 medarbetare på industriföretaget Eberspächer satte Nyköpings kommun på prov. Där bestämde man sig snabbt för att jobba tillsammans med det lokala näringslivet, arbetsförmedlingen, omställningsorganisationer och många andra. Målen var att ingen skulle bli arbetslös och att behålla kompetens i regionen.


Varslet har satt ­ledarskapet i företaget på prov. Tobias Holmsell tror att det omfattande kulturarbetet som gjorts under de ­senaste två åren har underlättat i det här läget. ? Jag tror att det har gett oss mod att vara transparenta, säger Tobias Holmsell. Foto: Henrik Witt/TT.
Ett industriföretag som möter ett plötsligt orderras. Besked om att två tredjedelar av medarbetarna kommer förlora jobbet. Och så en personalchef som är helt ny på positionen men som känner organisationen inifrån.

– Det är bättre att vara ärlig. Även om sanningen är obekväm.

Det är sen hösteftermiddag. Gula höstlöv täcker marken utanför en stor och anonym industribyggnad strax utanför Nyköping.

Eberspächer är ett industriföretag med tyska ägare som tillverkar avgasreningssystem för lastbilar och bussar i Nyköping. Fram till våren 2019 hade företaget cirka 900 medarbetare och var en av Sörmlands största arbetsgivare. Men nu är det en starkt decimerad medarbetarskara kvar.

År 2016 valde en av företagets två stora kunder att lägga sin nästa generation av avgassystem hos en annan leverantör. I januari i år kom smällen för de anställda: 450 personer varslades. Under 18 månader ska cirka 350 arbetare och 100 tjänstemän lämna sina jobb. Förutom de tillsvidareanställda varslades även alla inhyrda och visstidsanställda. Alla funktioner på företaget berörs, från maskintekniker vid linorna till logistiker, ekonomer och hr-specialister. Kvar blir ungefär en tredjedel av den forna arbetsstyrkan.

Tobias Holmsell, personalchef på Eberspächer sedan augusti i år, möter upp i entrén och vi tar trapporna upp till hans kontor. Det är eftermiddag och kollegerna har börjat droppa av efter arbetsdagen.

Till Eberspächer kom Tobias Holmsell redan 2011. Han har sedan dess jobbat i produktionen på olika positioner, varit controller och axlar nu personalchefsrollen. Det i en turbulent tid som har satt hela organisationen på prov.

När beskedet gavs till medarbetarna under ett stormöte blev det alldeles tyst i lokalen. Många hade känt att någonting var på gång, men trots det beskrev flera medarbetare att de var chockade när lokaltidningen SN pratade med dem direkt efter varslet.

– Förmodligen var varslet ett wake-up call för en del och storleken på varslet var nog lite överraskande, säger Tobias Holmsell.

Efter varslet följde en period av förhandlingar med ­berörda fack (IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna) och kontakter med omställningsorganisationerna TRR och TSL, kommunen, arbetsförmedlingen och ­andra aktörer. De första uppsägningsbeskeden kom under våren. Då hade redan ett trettiotal medarbetare själva lämnat företaget. Samtidigt som förhandlingarna pågått har företaget haft ett ovanligt högt produktionsläge. För att behålla medarbetarnas engagemang under den här tiden har transparent kommunikation varit ledningens strategi.

– Hellre brutal ärlighet än sminkad lögn. Vi har berättat varför detta händer så att man ser en tydlig koppling mellan orsak och verkan. Vårt mantra har varit att även om vi inte har något att säga, så säger vi det då, säger Tobias Holmsell.

De främsta kommunikationsvägarna har varit veckovisa informationsbrev och stormöten vid större beslut, men chefer och medarbetare har såklart löpande pratat om ­läget. Tobias Holmsell medger att det är utmanande att få till men att det är viktigt att förekomma det som går och inte skapa mer frustration än händelsen i sig skapar. Målet har varit att alla ska veta vad som händer och varför ­ledningen gör som den gör.

I en sådan här situation sätts ledarskapet på prov. Eberspächer har haft en stor fördel i det kulturarbete den förre vd:n initierade för två år sedan. Innan saknades det en ­tydlig ledarstruktur och det fanns behov av att arbeta med bemötande och kommunikation.

– Vi pratade mycket om självledarskap, att ge förutsättningar, om hur dina handlingar tolkas och får effekt. Det har vi kört på bred front. Jag gick den kursen så sent som för någon månad sedan, berättar Tobias Holmsell.

Kulturarbetet skapade ett klimat som gav goda förutsättningar under den här tiden.

– Det har hjälpt att man i fler situationer fokuserat på att se människan. När det kommer till det här med feedback och information och hur man tolkar det som sägs, så har ledningen en större förståelse. Jag tror att det har gett oss mod att vara transparenta, säger Tobias Holmsell och fortsätter:

– Det är bättre att vara ärlig även om sanningen är obekväm.

Hur har ni arbetat för att få till bra avslut med de medarbetare som får lämna?

– Vi har försökt att vara så öppna och ärliga vi har kunnat. Vi har erbjudit stöd om någon behövt det utöver det ­vanliga, genom företagshälsovård och fackliga representanter. Det sämsta som skulle hända är om det blir en ”vi och dom”-känsla. Vi måste visa att vi har förståelse.

Företaget passade också på att vid årets sommarfest tacka av dem som skulle sluta.

– Det var väldigt uppskattat och det blev ett tillfälle att fira in sommaren och tacka för den här tiden.

Även om Tobias Holmsell på det hela taget är nöjd med hur ledningen valt att kommunicera under den här tiden så medger han att det varit en prövning på det personliga planet.

– Vi har haft gott stöd i ledningsgruppen. Men det är klart att alla i organisationen vet ju vilken position jag har, och en del försöker få veta mer än jag kunnat dela. Jag är ju inte den mest erfarna personalchefen men det här har gjort att jag fått se hela spektrumet. Det har varit väldigt jobbigt, det är ju människors framtid och privatliv det handlar om.

Tobias Holmsell har själv haft stöd i ledningsgruppen och i ett externt bollplank.

– Jag har haft en bra person som jag har kunnat prata ­öppet med och som kunnat se situationen utifrån. Det gäller att inte bli uppäten av situationen.

Vid ett stort varsel öppnas alltid möjligheten för konkurrerande arbetsgivare att attrahera kompetenta medarbetare. I Eberspächers fall valde man att se det positivt och bjöd aktivt in till dialog och aktiviteter för att lösa situationen: både för de drabbade medarbetarnas skull men också för att behålla goda relationer för framtiden. Vem vet hur utvecklingen ser ut på sikt? Så fort varslet hamnar i tidningen så får andra arbetsgivare upp ögonen, och går det att styra situationen till något positivt för medarbetarna så blir det en vinst för alla parter. I samband med varslet startades en samverkansgrupp med många av de intressenter som påverkas. I gruppen väcktes idén om att bjuda in konkurrerande arbetsgivare till Eberspächer för en arbetsmarknadsdag.

– Vi bestämde att vi ska göra det vi kan för alla, både de som måste lämna och för dem som får vara kvar. Det är lätt att glömma dem som ska vara kvar, säger Tobias Holmsell.

Kommunen höll officiellt i dagen då matsalen på Eberspächer fylldes av montrar från arbetsgivare i trakten.

– Det märktes att det var uppskattat och roligt. Jag kan verkligen rekommendera att göra så här. Det finns en viktig employer branding-aspekt i det här. Det kanske är ovanligt att göra som vi har gjort, men vi tycker att det är bättre att förekomma än att förekommas. Genom att ta a­ktiva diskussioner med intressenter runt om kan vi styra utfallet och komma överens. Har man en dialog så kan motparten få förståelse för vår situation och individer slipper hamna i kläm.

Stödet från samverkansgruppen har varit bra under den här tuffa tiden. Att det har funnits andra som velat hjälpa till och tillsammans arbetat fram ett skyddsnät för dem som blir drabbade.

– Vi har mycket duktig kompetens. Att få den uppskattningen och känna stödet, att vi inte står ensamma i detta, det har varit skönt.

Även om framtiden är oviss så verkar Tobias Holmsell hoppfull och förvissad om att arbetsgivaren nu lagt grunden för goda relationer med de medarbetare som måste lämna.

– Om man i sådana här situationer bryr sig om sina medarbetare så hoppas jag och tror att många är villiga att komma tillbaka om möjligheten ges.

Erfarenheten har också stärkt Tobias Holmsells över­tygelse om att transparens är absolut nödvändigt.

– Människor är rätt starka i allmänhet och de klarar av en sanning hur illa den är så länge de förstår syftet och det finns förtroende. Det är ju jättetråkigt att behöva varsla, men det är också intressant att se hur starka människor är i tuffa tider.

JENNIE JENSEN

Läs mer:

Del 2: IF Metall Sörmland: "I de här lägena är man sig själv närmast"

Del 3: Samverkansgruppen: "Vi gav varandra draghjälp"


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN