”Börja rekrytera fördomsfritt”


2020-06-17 - DEBATT. För att lösa kompetensbristen måste kommunerna samarbeta och dela arbetssätt som fungerar. De skriver personalchefen i Upplands-Bro kommun, AnnCatrin Brattström och vill uppmana fler kommuner att börja rekrytera fördomsfritt som ett sätt att få fler sökande.

Flera av yrkesgrupperna som arbetar i kommunal verksamhet, som lärare, förskolelärare och sjuksköterskor är bristyrken. Omsättningen även på annan personal är ofta högre än önskvärt. Att attrahera rätt kompetens är en utmaning som kommuner i hela Sverige kämpar med. Hur ska vi få fler att vilja jobba i offentlig sektor?

I Upplands-Bro kommun har en tydlig kompetensförsörjningsstrategi och ett målmedvetet arbete för att stärka arbetsgivarvarumärket gett resultat. En viktig framgångsfaktor är satsningen på fördomsfri rekrytering som vi efter att ha arbetat med i drygt två år ser flera positiva effekter av: Ett ökat kandidatinflöde och fler kvalificerade kandidater. Sedan förra året görs runt 30 procent av kommunens rekryteringar utan traditionellt CV, allt fler även utan något klassiskt personligt brev. Vi jobbar med tydliga kravprofiler, har tagit ett helhetsgrepp om våra annonser och arbetar aktivt med målgruppsoptimering.

Genom kontakter med mina kollegor i övriga Stockholmskommuner så vet jag att vi endast är en handfull som jobbar med CV-lösa processer. Det är synd. För när vi i Upplands-Bro jämför 2019 med de två föregående åren ser vi att kandidatinflödet till våra utannonserade tjänster har ökat med i snitt 40 procent. En genomgång av ansökningarna visar att andelen kvalificerade kandidater ökat med i snitt 15 procent under samma period.

Så vad innebär att rekrytera fördomsfritt? För oss är det att gå längre än att följa de lagstiftade diskrimineringsgrunderna, en utmaning i sig. Det handlar om att skala bort distraktioner som oviktiga beteenden och tendentiösa slutsatser ur processen. Som ett stavfel i CV – betyder det verkligen att personen är slarvig?

Digitaliseringen är en annan nyckelfaktor som vi behöver använda till vår fördel i rekryteringsprocessen. Upplands-Bro kommun är första arbetsplatsen i världen att testa Tengai, världens första fördomsfria rekryteringsrobot, som självständigt utvärderar kandidater utifrån kravprofilen.

Vi ser stora möjligheter med att använda Tengai som ytterligare ett verktyg i den fördomsfria verktygslådan. Och vi märker att det finns ett intresse för vårt samarbete med företaget bakom roboten hos andra kommuner, vilket förstås är kul.

Att vi konkurrerar om samma arbetskraft ska inte hindra oss kommuner från att samarbeta och dela goda exempel med varandra. Det görs delvis idag men vi kan bli bättre på att berätta när vi hittar arbetssätt som fungerar. Ju mer kommunerna uppfattas som attraktiva arbetsplatser för duktiga kandidater, desto starkare blir vi alla.

ANNCATRIN BRATTSTRÖM

Personalchef i Upplands-Bro kommun


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN