”Det är viktigt att jobba med helheten”


2018-06-29 - I en tid av ständiga förändringar gäller det att hitta det som gör oss ­stabila. Överläkaren Per Hamid Ghatan ser resiliens som en bra förklaringsmodell i sitt arbete med stresshantering.


Per Hamid Ghatan anser att vi måste hitta modeller för att bättre förstå människans anpassningsförmåga och förmåga att återställa balansen när vi har varit utsatta för påfrestning.

– Begreppet resiliens kan hjälpa oss att förstå komplexitet. När vi jobbar med management kan vi inte ha fokus bara på orsak och verkan. Det är lätt att tillskriva individen ansvaret, och hänvisa hen till företags­läkaren. Men ska man komma åt frågorna är det viktigt att samtidigt ­jobba med hur helheten ser ut på grupp- och organisationsnivå, i en större kontext, säger Per Hamid Ghatan som är ­överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och specialist inom hjärnskade­rehabilitering.

Vi behöver också arbeta med att se systemet över tid, menar han, och förklarar att vi bygger upp en buffert för att klara påfrestningar. Det gäller att veta hur stor den buffertkapaciteten är.

Per Hamid Ghatan ger exemp­let med att effekterna man såg av många utmattningsdepressioner kring millennieskiftet delvis kunde ­förklaras utifrån de effektiviseringar som gjordes på 1990-talet i offentlig sektor.

– Här har hr en viktig uppgift att ta reda på hur stor buffertkapacitet som finns i organisationen. Hur mycket mer kan vi skruva upp produktionen utan att det påverkar hälsan? Rekylen kan komma efteråt, i ökande sjukskrivningar och folk som slutar. Det behöver inte märkas under tiden, säger han.

Det kan ta lång tid från det att man dragit upp tempot till dess att systemet åter är stabiliserat. Inte minst ser Per Hamid Ghatan det i sin rehabilitering av hjärnskadade patienter. Efter en skada blir hjärnan trött fortare och klarar bara ett visst mått av påfrestning. Grundläggande i rehabilitering är att tänka i termer av buffert och stabilisatorer, det som gör att man klarar belastning.

– Lika viktigt som att identifiera risker och stressorer är att sam­tidigt identifiera stabilisatorer, som gör oss motståndskraftiga för påfrestningar. Vad som gör att det faktiskt fungerar, och vad som är vår styrka på ­individ-, grupp- och organisations­nivå.

Råd som bygger stabilitet

• Acceptera att vi lever i en snabb föränderlig värld.

• Alla system behöver utsättas för prövningar men man måste alltid beakta buffertkapaciteten, annars körs -systemet sönder.

• Se organisationen som ett biologiskt system. Det räcker inte med insatser bara på -individnivå, det måste även till -insatser på grupp- och organisationsnivå.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5