Det lönar sig att vara osjälvisk


2018-10-08 - Osjälviskhet ger mer i plånboken och fler barn jämfört med de som är själviska. Det visar en tvärvetenskaplig studie av forskare från bland annat Stockholms universitet.


Studien “Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money” fokuserar på osjälviskhet ur ett ekonomiskt och evolutionistiskt perspektiv. Forskare vid Stockholms universitet har i samarbete med Institutet för framtidsstudier och University of South Carolina undersökt hur själviskhet relaterar till inkomst och fertilitet. Själviskhet mättes dels med attitydfrågor, dels med beteendefrågor. Resultaten är baserade på analyser av fyra stora europeiska och amerikanska databaser som också mäter inkomst och barnafödande.

– Resultatet är tydligt både i amerikanska och europeiska data. De mest osjälviska får flest barn och de måttligt osjälviska har högst lön. Och vi finner resultatet även över tid – de människor som är mest generösa vid en tidpunkt ökar mer i lön fram till nästa mätning, säger Kimmo Eriksson, forskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet och en av författarna till studien.

Resultatet går tvärtemot teorier om att själviska människor lyckas sno åt sig mer pengar genom sin själviskhet vilket föreslagits inom tidigare forskning.

– I en enkätstudie undersökte vi vanliga människors förväntningar. Det visade sig att folk i allmänhet har en korrekt förväntan om att själviska personer får färre barn, men en felaktig förväntan om att själviska personer får högre lön. Det är roligt att se att generositet så ofta lönar sig i längden, säger Pontus Strimling, forskare vid Institutet för framtidsstudier som också är en av författarna bakom studien.

Författarna själva tror att bättre sociala relationer kan vara nyckeln till generösa människors framgång ur ett ekonomiskt perspektiv, men understryker att deras forskning inte kan besvara detta.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN