Diskrimineringslagen ska utredas


2019-10-03 - Justitierådet Thomas Bull ska utreda hur tillsynen av diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.

Som skäl till utredningen anges att arbetsgivare i dag har för dålig kännedom om lagen. Regeringen vill se skarpare sanktioner mot dem som inte följer diskrimineringslagen.

"Det behöver bli tydligare konsekvenser för de arbetsgivare som inte tar diskriminering och trakasserier på allvar. Därför är det så viktigt att utredningen om skarpare sanktioner nu görs", kommenterar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) i ett pressmeddelande.

Slutbetänkandet i utredning ska lämnas senast den 1 oktober nästa år.

TT


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN