Få bättre effekt av möten med facilitering 


2020-05-26 - Facilitering är inget nytt men mer aktuellt än någonsin för att innovation och utveckling ska ta fart. Det säger facilitatorn och hr-experten Anna Gullstrand som nyligen kom ut med en handbok i ämnet.


Anna Gullstrand vill att fler ska upptäcka kraften i facilitering av grupper. Foto: Pressbild.

Anna Gullstrand är VP People på Mentimeter. Hon har arbetat med digitalisering och innovation under hela sin karriär. Längs vägen har hon upplevt kraften i att leda möten och workshops genom facilitering. Därför har hon nu skrivit boken Facilitera - allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops så att fler kan lära sig förmågan att få ut det bästa av varje mötesdeltagare.

- Jag skrev boken innan vi hörde talas om corona, men helt plötsligt har människor verkligen blivit medvetna om huruvida ett möte är effektivt eller inte och om det finns bra struktur och engagemang och aktivt deltagande.


Facilitera ges ut av Liber, 2020.

Anna Gullstrand ser facilitering som ett smart verktyg för att få ut det bästa av människor. I vår globaliserade och snabbrörliga värld med hög innovationstakt och krav på självledarskap tror hon på faciliteringens renässans. Metoden och förmågan är inte ny, men fler borde få möjlighet att lära sig den, tycker hon.

- Tänk om vi kan utbilda fler i den här förmågan? Inte bara chefer utan även medarbetare. Då skulle vi kunna hjälpas åt att leda varandras möten så att vi fick bättre effekt av dem.

Facilitering handlar om att få fram gruppens bästa förmåga oavsett i vilket sammanhang de än samlas. Och det är inte bara under konferenser och workshops metoden har ett värde.

- Det behövs ännu mer i våra dagliga möten någon som ansvarar för processen i sig om vi ska nå målen med mötet.

Coachande och agilt ledarskap har varit i ropet länge. Anna Gullstrand ser facilitering som nästa del.

- Det här är det coachande ledarskapet på gruppnivå. Det handlar om hur vi kan få ut bästa kapacitet, förmåga och energi från våra medarbetare. Att samla kraften från många och den framåtrörelse vi kan få till genom det.

Facilitering kan betraktas som förlängningen av mötesteknik, något som många redan är duktiga på enligt Anna Gullstrand.

- Facilitering berör frågor som: har vi skapat ett tryggt rum? Hur hanterar vi motstånd, olikheter och konflikt? Lägger vi tid på att omvandla det till värde? Låter vi människor vara sina bästa jag i alla våra gruppsammankomster?

Det gör vi enligt henne genom att leda mötesprocessen och stanna upp vid upplevt motstånd. Ett exempel är att tystnad ofta tolkas som medhåll.

- Istället behöver vi nyfiket utforska vad tystnaden står för.

Med en faciliterande inställning ses gruppen som ett system och dess samarbete som en dynamik som går att påverka med öppna och nyfikna frågor. Det blir också en riktning för processen. Facilitatorns roll är att i varje enskild situation säkra samsyn kring syfte och problembild, och vad mötet faktiskt ska leda till konkret.

- Om inte gruppen är överens så kan den inte vara effektiv i att bestämma vilka diskussioner den behöver ta för att komma framåt. Vi behöver ge ett ramverk för att gruppen ska kunna göra sitt jobb. Vi leder agendan, fördelar talartid, ser till att alla får komma till tals och prata klart.

Med ett systemiskt tänkande råder man bot på två vanliga fallgropar: grupptänkande och utpekande av syndabockar. I grupper förekommer ofta föreställningen om att en viss person är ett problem. Han pratar för mycket eller hon är för negativ.

- Det vi gör med en faciliterande inställning är att se att det där kan vara ett av flera beteenden. Men vilka andra beteenden ser vi som också bidrar till att det finns problem? Om vi utgår från nyfikenheten och låter personen komma till tals, så ser vi kanske att det inte var en person som ville sätta sig på tvären, utan en person som hade viktig information.

Det som utmärker en duktig facilitator är enligt Anna Gullstrand att personen agerar opartiskt under mötesprocessen.

- Människor i chefsposition har redan mycket makt. Leder de mötet har de dubbel makt och sitter de på information som andra inte har, så de har trippel makt. Om man verkligen vill tro på gruppen och att lösningen finns hos den så måste man ta ett steg tillbaka och bara ansvara för mötesprocessen och värna om en positiv och effektiv möteskultur. Den som leder mötet ska lämna sina värderingar utanför och förhålla sig medvetet neutral.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN