Få företag tar chansen

 


2019-02-18 - Företag har en viktig roll att spela för integrationen. Men få använder de möjligheter som finns, trots de många fördelar som det för med sig i form av kompetensförsörjning, pr och chansen att bidra till samhället.

Subventionerade anställningsformer utnyttjas i relativt liten omfattning. Det visar rapporten ”Subventionerade anställningar – avvägningar och empirisk evidens” (2018) från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

– Om man ser till hur kreativa företag brukar vara i att maximera vinst kan man undra över varför de inte ­använder de subventioner som finns. Det går att spara mycket på lönekostnaden, säger Olof Åslund, generaldirektör på IFAU.

Skälen till att subventionerna inte utnyttjas mer kan vara att de är för många och därför svåra för arbetsgivare att hålla reda på, visar rapporten. Ytterligare ett skäl kan vara att arbetsgivarna tvivlar på de stödberättigades produktivitet och att man helt enkelt, oavsett hur kostnadseffektivt det skulle vara, inte vågar eller vill anställa en med­arbetare med subvention.

Det viktigaste skälet till att stöden är underutnyttjade verkar vara att ­arbetsgivare helt enkelt inte känner till att möjligheten finns. Enligt tre studier som nämns i rapporten känner en ansenlig andel av de svarande arbetsgivarna inte till möjligheterna att anställa med subventioner. Förbättrad information skulle alltså kunna öka utnyttjandet av subventionerade anställningar.

Intressant nog är arbetsgivare som har använt subventionerade anställningar mer positiva till dem än arbetsgivare som inte har använt stöden. De arbetsgivare som faktiskt har haft kontakt med myndigheterna för att ­använda de stöd som finns, upplever inte heller dessa kontakter som lika krångliga som de arbetsgivare som inte utnyttjat stöden. I rapporten framhålls att ett mer överskådligt system sannolikt skulle vara lättare att informera om. Det skulle också råda bot på föreställningen om att det är krångligt att anställa med subvention.

Olof Åslund ser gärna en utveckling där nyanlända inte bara får in en fot på arbetsmarknaden utan också ges möjlighet till karriärutveckling och chefsjobb på lika villkor, områden som i dag generellt är eftersatta.

– Kan man möjliggöra för högkvalificerade personer med utländsk ­bakgrund att göra karriär kan man få spridningseffekter till andra som inte har samma förutsättningar.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN