Feedback kan försämra resultaten


2019-04-24 - Att ge feedback på ett dåligt sätt kan leda till att produktiviteten sänks. Då är det bättre att avstå helt. Feedback, team och ledarskap var några av alla teman som presenterades under den stora konferensen inom organisations- och arbetspsykologi-SIOP.

Maria Åkerlund och Sara Henrysson Eidvall som nyligen kom hem från SIOP konferensen i USA. Foto: Elsa Frizell

SIOP konferensen i USA samlade nästan 5300 deltagare under tre dagar i april. Maria Åkerlund och Sara Henrysson Eidvall båda organisationspsykologer och konsulter i Henrysson, Åkerlund och Sjöberg AB, var på plats för att ta del av senaste forskningen inom organisations- och arbetspsykologi på några av de över 1000 seminarierna och presentationerna. Bland annat färsk forskning på feedback.

-Det har visat sig finnas tydliga könsskillnader mellan hur vi ger och tar emot feedback. Kvinnor får mer negativ feedback och har svårare att bli befordrade och belönade för sitt arbete. Feedback till kvinnor innehåller fler ord som beskriver negativa känslor än fb till män, säger Maria Åkerlund.

Forskningen visar också att när man ger feedback till någon av motsatt kön så använder man fler ord. Män använder mer handlingsinriktat språk och kvinnor ett mer relationsinriktat språk när de ger feedback.

-Organisationer lägger enormt med tid på feedback men faktum är att en tredjedel av all feedback leder till sänkt produktivitet. Feedback som ges på felaktigt sätt sänker produktiviteten mer än vad bra feedback höjer den, säger Sara Henrysson Eidvall.

För att feedback ska fungera måste den vara kopplad till ett mål och handla om uppgiften som man löser för att nå målet. Alltför ofta bli feedback personlig, menar Maria Åkerlund och Sara Henrysson Eidvall, vilket gör att produktionen i stället går ned.

-Det har visat sig att man har svårt att ta emot en bild av sig själv utifrån. Vi gör vad som helst för att försvara vår självbild. Till exempel är den klassiska 360 mätningen, där medarbetare skattar en chef och där chefen skattar sig själv , lett till minskad produktivitet bland cheferna, säger Sara Henrysson Eidvall.

Den mest effektiva feedbacken är, enligt Maria Åkerlund, den som man skaffar själv.

-Vilka beteenden har gjort att jag närmar mig målet? Ge människor en struktur för hur de ska reflektera över sitt arbete, säger Maria Åkerlund.

-Och sluta med sandwichmodellen, att först ge positiv feedback för att sedan komma med negativ och avsluta med positiv. Det blir bara otydligt, håll isär!, säger Sara Henrysson Eidvall.

Under konferensen presenterade forskare från Nasa sina pågående studier inom grupputveckling. De har velat ta reda på vad som händer med grupper som är isolerade under pressade förhållanden under lång tid. Forskarna har bland annat studerat hur sammanhållningen och beslutsfattarförmågan påverkar en grupp personer som varit isolerade i Arktis.

-Resultaten är något nedslående. De visar att sammanhållningen sjunker under pressade förhållanden. Dessutom fattar gruppen sämre beslut ju längre tid de är isolerade, säger Maria Åkerlund.

Trots att stor mängd teamforskning sker med avancerade metoder, genom att mäta data med elektroder kopplade till kroppen och genom scanning av hjärnan, så är man fortfarande långt borta från att hitta orsakssamband varför vissa grupper fungerar och andra inte konstaterar Sara Henrysson Eidvall och Maria Åkerlund.

De ser att teamforskningen och ledarskapsforskningen närmar sig varandra.

-Vi blir alltmer beroende av att kunna samarbeta och det är i team som ledarskap och följarskap uppstår, säger Maria Åkerlund.

Under konferenser pratades det i stor utsträckning om ledarskapsteorier som handlar om samspelet mellan ledare och följare så kallat LMX, Leader-Member Exchange. Medarbetarskap är också något som lyftes fram på konferensen.

-Det har alltså skett en svängning från att man förut pratade mycket om det transformerande ledarskapet, ett ledarskapskap som handlar om att leda genom visioner och värderingar, säger Sara Henrysson Eidvall.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN