Vad gäller för friskvårdsbidrag med autogiro?


2018-09-28 - Friskvårdsbidrag via autogiro är skattfritt men det finns nackdelar för företaget med ett sådant upplägg. Skatteexperten Lennart Samuelsson förklarar varför.


Vad gäller för skattefritt friskvårdsbidrag med autogiro?

Vi har precis infört friskvårdsbidrag på vårt företag. Varje anställd kan få en godkänd friskvårdsaktivitet subventionerad med 2 400 kr per år.

En anställd vill nu använda sitt bidrag till ett gymkort för 5 000 kr som hon tänker finansiera via autogiro varje månad. Kan vi betala ut 200 kr i månaden till den anställde, det vill säga sammanlagt 2 400 kr för hela året, och betrakta dem som skattefria friskvårdsbidrag?

Skatteexperten svarar:

Ja! Dessa ersättningar kan vara skattefria inom ramen för skattefri motion och friskvård. Ett sådant betalningssätt är dock inte att rekommendera ur företagets synvinkel. ­Anledningen är att en konsekvens av fri motion mot anställdas autogirobetalningar är att arbetsgivaren förlorar rätten till momsavdrag för den del han subventionerar. Detta eftersom det inte finns något momsbärande underlag, till exempel ett kvitto eller en faktura.

Ett intyg från motionsanläggningen, vid årets slut, om vilken moms som belöper på motionen och friskvården är inte tillräckligt för att momsavdrag ska kunna medges. ­Anledningen är att ett sådant intyg inte utgör något underlag för moms.

Om detta betalningssätt ändå accepteras bör företaget ställa som krav att den anställde lämnar en kopia på auto­giroavtalet med gymmet.

För att vidare inte riskera att de 200 kronorna varje ­månad utgör vanlig lön bör företaget också få in ett underlag, till exempel kontoutdrag, som visar att den anställde verkligen har haft en utgift för motion.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN