Ge förutsättningar för självledarskap


2018-10-30 - Flexibilitet och mer ansvar till medarbetare kännetecknar många organisationer i dag. I takt med detta har självledarskap seglat upp som ett alltmer centralt begrepp. Men vad innebär det egentligen och hur ser möjligheterna ut att leda sig själv? Nicolas Jacquemot har skrivit en bok i ämnet.


”En viktig insikt är att självledarskap inte är en ego-egenskap. När man blir bättre på att leda sig själv blir man också bättre på att fungera med andra”, säger Nicolas Jaquemot. Foto: Elsa Frizell.

Allt fler företag lyfter upp självledarskap som en viktig framgångsfaktor. Men vad menar man egentligen? En gemensam definition saknas, säger Nicolas Jacquemot, författare och doktorand i management vid School of Business, University of Leicester. Det var nyfikenheten över begreppet som fick honom att fördjupa sig i forskningen och skriva en bok om det: Självledarskap – Konsten att hitta rätt i livet och på jobbet.

Så vad är självledarskap?

– Det är det ledarskap som vi utövar på oss själva och för att göra det behövs vissa färdigheter. Jag har identifierat sju viktiga delar: självkännedom, självkontroll, motivation, fokus, stresshantering, uthållighet och självbelöning.

I grunden handlar det om själv- kännedom, menar han, att känna till sina styrkor, värderingar och drivkrafter. Först därefter kan man sätta upp mål för vad man vill uppnå och använda olika verktyg för att uppnå dem.

Många organisationer förändras i dag och blir plattare. Medarbetare får ökad frihet och får ta större ansvar hur hen löser uppgifterna och även var – hemma eller på kontoret. Fler jobbar som frilans, i projektanställningar och i vikariat.

– På många vis har det nya arbets- livet drivit fram nödvändigheten att kunna leda sig själv. Att själv få sätta mål, planera sina arbetsuppgifter och utföra dem på ett sätt som passar är i många avseenden grunden för att känna engagemang och motivation. Men, nackdelen kan vara att medarbetare inte är tränade i allt detta ansvar och frihet. Det är lätt att känna sig överväldigad, vilket skapar stress. Det kan vara svårt att sätta gränser när flexibiliteten är stor och svårt att prioritera när uppgifterna är komplexa. Att leda sig själv låter som en självklarhet, åtminstone i teorin, men det kan vara en utmaning i praktiken.

Dessutom, poängterar Nicolas Jacquemot, är medarbetarnas ökade ansvar i arbetslivet något som inte alla gillar, det har han sett under sina doktorandstudier.

– De förändrade rollerna är kanske inget man som anställd har bett om. En del vill hellre ha direktiv av sin chef, tydliga ramar och steg för steg hur arbetet ska utföras.

Om medarbetarna behöver få bättre träning i självledarskap, vems är ansvaret att utbilda dem?

– I och med att sättet att arbeta förändras bör chefer och organisationer ta ett större ansvar. Man kan inte bara tro att det löser sig själv. Att man använder sig av ett begrepp innebär inte heller att alla vet vad det betyder. För att uppnå ett visst mål vid en viss tidpunkt krävs det planering, självkontroll, fokus, motivation och uthållighet för att uppnå det. Vissa kanske har dessa talanger medfödda, men troligtvis inte. De flesta behöver lära sig genom erfarenhet och träning.

Nicolas Jacquemot förtydligar att om man ska omsätta självledarskap i en organisation måste man definiera vad man menar med självledarskap, vara tydlig med vad organisationen förväntar sig och vad det finns för stöd. Att låta medarbetarna leda sig själva betyder inte att chefen kan gå in på sitt rum. Tvärtom. Chefen behöver vara coachande, frågande och stödjande och behöver identifiera vilka med- arbetare som behöver extra stöd. Chefen behöver alltså vara närvarande men, betonar Nicolas Jacquemot, måste släppa på kontrollen.

– Det största hotet mot medarbetarnas självledarskap är en chef som inte kan låta bli att lägga sig i allting. Tycker man att självledarskap är viktigt måste man tycka det på djupet och låta medarbetarna få ta ansvar. Detta är nya sätt att jobba på och det krävs att alla är med på tåget, säger han.

Läs också: Sju steg till självledarskap


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN