Hallå där...


2018-09-28 - ... Ewa Skoog Haslum, flottiljamiral och vice rektor för Försvarshögskolan.


Vad är ett gott ledarskap?

– Det är att vara ett föredöme och att få människor att följa dig samtidigt som de har möjlighet att utvecklas så att de kan leverera sin uppgift på bästa sätt. En bra ledare är empatisk och lever som den lär och är transparent med att visa både styrkor och tillkortakommanden. En bra ledare måste också vara modig. Det handlar om att våga fatta beslut, våga jobba med människor som inte är som en själv och våga lita på sin personal och inte detaljstyra, utan arbeta med målstyrning.

– En bra ledare ställer alltid upp för sin personal. Det är få som vill göra ett dåligt jobb, så ge dem bra förutsättningar, bland annat genom att lära känna dem. Då kan man veta om de har bra eller dåliga dagar, man vet hur de fungerar i olika situationer och kan läsa av när de blir en övermäktig uppgift. Detta är såklart lättare i det direkta ledarskapet. I det indirekta ledarskapet handlar det om att leda personal som man kanske aldrig har träffat, det är svårare. Där är det viktigt att ledaren har en bra relation med de underställda cheferna.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN