Ska rekrytera 22 000 till Polisen


2018-10-05 - Han ska se till att Polismyndigheten växer med 10 000 nya medarbetare till 2024 vilket kommer kräva 22 000 rekryteringar. Nationella samordnaren Mattias Dejke har en diger uppgift framför sig.


Hallå där Mattias Dejke som nyligen började som polismästare, på den nyinrättade tjänsten hos Polismyndigheten: ”Nationell samordnare för tillväxt 2024”.

Du ska se till att Polisen växer med 10 000 medarbetare till 2024, något som beräknas kräva 22 000 rekryteringar. Hur ska du göra det?

- Mitt uppdrag handlar om att samordna så att myndigheten tillsammans kan lösa uppgiften. Polismyndigheten är redan idag en attraktiv arbetsplats med många karriärsutvecklingsvägar, men vi tillsammans måste fortsätta med att skapa ännu bättre förutsättningar.

Hur ska ni arbeta för att öka attraktiviteten?

-Vi ska fortsätta visa att vi är en professionell myndighet som jobbar för en större uppgift. Vi behöver fortsätta vårt arbete med rekryteringskampanjer och synas ännu mer så att vi når ut till dem som kan söka. En annan viktig del i attraktionsarbetet är alla duktiga medarbetare som är ambassadörer för Polisen.

Det har ju framkommit kritik från poliser som är missnöjda och som upplever att de inte kan utföra sitt jobb på grund av bland annat resursbrist. Hur tänker du kring det?

-Det finns säkert mycket sanning i det. Jag tror det är oerhört viktigt att vi pratar om hur vi är i myndigheten, att vi har högt i tak och skapar delaktighet och tillit. Alla ska ha möjlighet att utvecklas. Många gånger börjar det hos cheferna, vi måste ha en samsyn kring hur vi leder. Ledarskapsfrågor kommer antagligen bli en viktig del för att klara uppgiften.

Vad blir den största utmaningen?

-Att det är högkonjunktur och att det är stor konkurrens med andra arbetsgivare som söker samma människor med ett stort samhällsengagemang som vi.

Det har tidigare varit en utmaning att få tillräckligt många att klara av rekryteringstesterna, kan det bli aktuellt att sänka kraven?

-Vi arbetar kontinuerligt med att se över kraven så att dessa anpassas för de uppgifter som en polis förväntas lösa. Vad det innebär för framtiden med en brottslighet som är föränderlig återstår att se.

Vad ska du börja med?

-Sätta mig in i uppdraget genom att träffa regioner, avdelningar och arbetstagar- och skyddsorganisationer för att ta del av deras syn på utmaningar och förslag på lösning. Jag är ganska övertygad av att de flesta tankar redan är tänka, det handlar om att få ihop helheten.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN