Här är Sveriges friskaste företag


2020-06-01 - NYHET. Returpack Pantamera är utsedda till Sveriges friskaste företag. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel på hur ett långsiktigt fokus på arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap ger konkreta resultat för företagets och medarbetarnas utveckling.


Returpack Pantamera är Sveriges friskaste företag. Foto: Returpack Pantamera.

Utmärkelsen får Returpack Pantamera från Feelgood som sedan tre år utser det friskaste företaget i landet.

Årets vinnare har hållbarhet som affärsidé och där inkluderas även medarbetarna. Därför arbetar Returpack aktivt med att skapa en frisk arbetsplats. Det gör de bland annat genom att varje chef är utbildad i hälsofrämjande arbete. Cheferna ses som både förebild och ledare i detta arbete där varje medarbetare har tydliga mål.

Varje chef har ett litet antal medarbetare i sitt team för att möjliggöra en kontinuerlig dialog. Företaget förespråkar nya och innovativa arbetssätt för att främja hälsa där både fysisk och psykisk hälsa är viktiga delar av företagets identitet.

Förebyggande säkerhetstänk är en del av kulturen och risker i arbetsmiljön har högsta prioritet bland alla chefer.

Alla framgångar firas med grundinställningen att dessa beror på medarbetares välmående, inkludering och engagemang. Dessutom har Returpack under flera år uppvisat ett bra ekonomiskt resultat.

Motiveringen lyder:

”Returpack lever som man lär med ett hållbarhetsperspektiv både på sin affär och på sina medarbetare. De ser till hela livet, inte bara arbetslivet. Returpack är en förebild som modern arbetsplats med koll på såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Allt hänger ihop – låg sjukfrånvaro, hög frisknärvaro, jämställdhet, engagemang, delaktighet och balans i livet. Det märks genom bra resultat i medarbetarundersökningar och i ett bra resultat ekonomiskt. Långt ifrån slit och släng både när det gäller burkar och människor gör Returpack till Sveriges friskaste företag.”

JENNIE JENSEN

Om tävlingen Sveriges Friskaste Företag
Tävlingen har varit öppen för alla organisationer i Sverige och totalt har drygt 160 företag deltagit. Företagen har svarat på frågor inom områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och delaktighet samt hälsa och hållbart arbetsliv. Därefter har ett team på Feelgood, bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa, genomfört djupare analyser av företagen och identifierat sju finalister, däribland Returpack Pantamera från Östergötlands län. Övriga finalister var: Städenheten Piteå kommun, Norrbottens län, Berners bil, Jämtlands län, SISAB, Stockholms län, Göteborgs Tingsrätt, Västra Götalands län, Olofströms kommun, Blekinge län, Ballingslöv, Skåne län.

Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood som tillsammans med en oberoende jury utser vinnarna. Juryordförande är Göran Hägglund, styrelseordförande i Feelgood och tidigare socialminister. Övriga medlemmar är Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, vd för Feelgood.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN