Hög stress hos personalvetare


2019-02-08 - Personalvetare är relativt nöjda med jobbet. Samtidigt är en av fyra mycket stressade och en stor del av dem så pass att de har svårt att sova på grund av tankar på jobbet. Det framkommer i den kartläggning som fackförbundet Jusek gjort på personalvetarnas arbetsmiljö.

Personalvetarna är nöjdare med jobbet än Juseks övriga utbildningsgrupper. Drygt åtta av tio anser att arbetet är viktigt för att göra livet meningsfullt och tre av fyra är mycket engagerade i sitt arbete.

Samtidigt visar kartläggningen att en av fyra personalvetare är mycket stressade, en av fem är så stressade att de har svårt att sova på grund av tankar på jobbet. Kvinnor är betydligt mer stressade än män. Bland annat har fler kvinnor sömnproblem och fler anser att arbetet är så krävande att övriga livet påverkas negativt.

– Kartläggningen visar att förekomsten av stress påtagligt påverkar välbefinnandet i arbetet negativt. Under en period tycks det gå att hantera ett eller två stressrelaterade problem, men blir de fler försämras nöjdheten med arbetet snabbt, säger Daniel Lind som är samhällspolitisk chef på Jusek.

Jämfört med Juseks andra utbildningsgrupper är personalvetarna minst nöjda med sin närmaste chef. Det handlar om otydliga förväntningar, brist på återkoppling och avsaknad av dialog om arbetsbelastning och balans i livet. Fyra av tio uppger att de inte pratar stödjande med sin närmaste chef om arbetsbelastning och stress. Samtidigt visar undersökningen att dialogen med närmaste chef om stressen har en mycket central betydelse för personalvetaren för den sammantagna nöjdheten med arbetet.

Viktigaste arbetsmiljöfaktorer för att förbättra personalvetarnas välbefinnande i arbetet

  1. Utvecklande arbetsuppgifter

  2. Låg nivå av stress

  3. Dialog med närmaste chef om stress och arbetsbelastning

  4. En skälig lön som sätts i en fungerande lokal löneprocess

  5. Anställningstrygghet

  6. Inflytande över vilka kollegor arbetet utförs med

133 personer svarade på undersökningen och av dem var 76 procent kvinnor.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN