Hon vill att fler inom hr optimerar jobbet för hjärnan


2020-04-22 - Hallå där, Camilla Ihse som efter 18 år inom hr och med egen erfarenhet av stressproblematik har skrivit boken Optimera mera - börja samarbeta med hjärnan.

Du har skrivit boken du själv hade behövt. Berätta hur den kom till?

- Innan jag själv blev dålig så förstod jag inte vad stress handlade om. Jag hade som hr mycket rehabfrågor och samtal med medarbetare. När det gällde mig själv tänkte jag mer ”bit ihop och sätt igång”. När jag sedan själv drabbades så kände jag mig så fysiskt dålig. Jag började fundera på vad som hände i kroppen och trodde först att det var någonting annat än stress, för jag hade ju inte känt mig stressad.


Camilla Ihse. Foto: Jessica Rankell.

Vad kom du fram till?

- Jag kom till insikt om att mycket handlar om hur man tänker och hanterar problem och utmaningar i livet. Mycket i livet kan vi inte påverka men det vi faktiskt kan styra är vår inställning och hur vi tänker.

I boken skriver du om emotionell färdighet och kognitiv kontroll, vad är det?

- Hjärnan är plastisk och det går att utveckla hur vi tänker. Jag kallar det kognitiv kontroll. Det är inte en quickfix utan en träning du behöver göra hela livet för att utveckla tankemönster och beteenden. Om du tänker: jag är så dålig på att hålla presentationer - då har du matat dig med den tanken. Blir du medveten kan du styra om den tanken. En annan sak är emotionella färdigheter. Alltså att vi lär känna våra känslor och kan bemöta våra rädslor. Chefer som förstår detta kan vara tydligare i sin kommunikation och därför bli bättre på att bygga relationer.

Du har arbetat många år inom hr. Vilka brister ser du i sättet som organisationer jobbar stressförebyggande idag?

- Många chefer är suveräna på ekonomi men saknar kopplingen mellan det mänskliga och det ekonomiska. Det sociala samspelet är väldigt viktigt för tryggheten och trygga människor presterar bättre. Medarbetare som upplever till exempel osäkerhet och frustration kan lägga tid på att fundera på det. Det blir att lägga tid på fel saker. Hr kan vara bryggan och se till att medvetenheten och kunskapen i organisationen höjs så att man förstår hur viktig hjärnan är för hur vi fungerar. Vet vi hur människor fungerar så kan vi minska konflikter och förbättra samarbetet. Om chefer och medarbetare ska kunna ta ansvar så behövs en gemensam kunskapsgrund. Ibland kan medarbetare lägga allt på chefen, men vi måste själva ta ansvar för vår inställning.

Vill du ge några konkreta råd för hur vi kan stärka oss mot stress som individer?

- Det finns flera saker vi kan göra själva. En är att prioritera. Vad är verkligen viktigt just idag? Det är jobbigt för hjärnan att prioritera så ofta skjuter vi det framför oss, men vi behöver göra det dagligen. Nästa sak är att andas rätt. Genom enkla andningsövningar kan du komma ner i varv och öka möjligheten att använda hela hjärnans kapacitet vilket vi inte gör när vi är stressade. En tredje sak är att bli medvetna om hur vi spänner oss mentalt medan vi jobbar. Vi går inte till gymmet och tränar samma muskel i åtta timmar. På det sättet måste vi tänka om hjärnan också: varva rutinuppgifter med problemlösning och strategiarbete, ta mentala pauser och utnyttja morgontimmarna till det som är mest mentalt krävande.

Även om det finns mycket vi kan göra som individer så påverkar arbetets organisering belastningen för hjärnan. Vad tycker du att hr kan göra för att förbättra organisatoriskt?

- Det finns ett samband mellan hur många underställda en chef har och ökade sjukskrivningstal. Även om hr inte alltid har beslutsrätt så kan hr hjälpa till att göra det bästa av situationen. Har cheferna många underställda så kan man skapa mindre grupper med teamledare så att alla medarbetare blir sedda och har ett stöd i sina prioriteringar. Hr kan också behöva påtala i ledningen vilka kostnader det medför om chefer har för många underställda: risk för sjukskrivning och för ökad personalomsättning.

Vad mer kan hr göra konkret?

- Hr är ju alltid ett stöd framför allt till chefer. Vad hr kan göra är att lyfta medvetenheten. Konkret handlar det om att ska man lära sig någonting så räcker det inte att informera. Vi måste reflektera och göra kunskapen till vår egen. Låt medarbetarna reflektera kring hur de kan planera sitt arbete bättre utifrån hur hjärnan fungerar.

Vad kan hr göra för att säkerställa att den mentala hälsan tillgodoses nu när många jobbar på distans?

- En enkel variant är att visa tydligt att man finns som ett stöd. Man kan skapa forum där medarbetare kan ventilera oro. Uppmuntra cheferna att hålla kontakt med sina medarbetare. Lyft luren och ring. Att skapa förtroende och tillit är ännu viktigare oroliga tider.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN