Skapa oberoende centrum för karriärvägledning!


2020-06-10 - DEBATT. Politiker från samtliga partier bör enas och skyndsamt agera för att skapa regionala karriärvägledningscentrum som är frikopplade från a-kassa och skolväsende. Det tycker debattörerna och hänvisar till pilotprojektet "Visa vägen" på Åland.

Möjligheten till utveckling och omställning för enskilda individer har aldrig varit så aktuell och akut som nu under denna svåra tid, där tusentals personer permitteras och kanske även permanent kommer att förlora sitt arbete. Vart ska de vända sig för att få kvalificerad och relevant hjälp? Någon som förstår och kan deras ­arbetsmarknad, någon som ser deras intressen, färdigheter, motivation och kompetens och som har förmåga och kompetens att hjälpa till att se nya möjligheter på en osäker och ­skakig arbetsmarknad?

Man kanske kan tycka att arbetsförmedlingen skulle vara det natur­liga bollplanket för den som har ett arbete men som är ”karriärförvirrad”, men Arbetsförmedlingens knappa resurser gör att de allmänna vägledningstjänsterna får stå till­baka, och fokus ligger i stället på de grupper som står längst bort från ­arbetsmarknaden.

Är man arbetslös är inte heller Arbets­för­medlingen alltid rätt karriär­part­ner, bland annat pågrund av den makt­obalans som råder mellan ­sökande och förmedlare. Förmedlaren kan när som helst ”stänga av en person från ­a-kassan” om den inte ­söker första ­lediga jobb som finns, trots att det verkligen inte ligger i linje med vad den enskilde önskar eller vill. Risken blir då att Arbetsförmedlingen i stället dödar både motivation och intresse ­i stället för att frigöra potential och skapa ett mer hållbart arbetsliv.

Med ett oberoende karriärvägledningscentrum som går tvärs över arbets­marknaden, organisatoriskt ­avskilt från aktörer som Arbets­för­medlingen, omställnings­organisationer eller lärosäten får vi en samman­hållen och likvärdig karriärvägledning som bättre tillgodoser yrkes­verk­sammas behov oavsett om man är i arbete eller är arbets­sökande.

En karriärvägledning som erbjuds kontinuerligt under hela yrkeslivet, innebär att vi minskar risken för felval och avhopp från jobb och utbildningar. Vi får fler människor som ­utvecklas i sitt yrkesliv, antingen på sin nuvarande tjänst eller att man får modet att byta arbete i tid.

På Åland har man sjösatt en treårig försöksverksamhet, ”Visa vägen”, vid Ålands landskapsregering, vilken erbjuder karriärvägledning till utbildning och arbete genom att utgå från varje individs egenskaper, intressen och kompetenser. Vi har haft förmånen att få ta del av denna verksamhet och det är fantastiskt att se hur individer som under flera år bollats runt mellan olika myndigheter äntligen med ”Visa vägens” hjälp fått livslusten tillbaka och hittat en ny hållbar yrkesinriktning.

Vi på Verto anser att det är dags att politiker från samtliga partier enas och skyndsamt agerar för att skapa ­lokala/regionala karriärvägledningscentrum som är frikopplade från ­a-kassa och skolväsendet, och där huvud­målet är att endast individen är i centrum och att dennes potential ska frigöras.

ANDERS SANDVIK

Seniorkonsult Verto.

JOHAN ÅKESSON

Seniorkonsult Verto.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN