”Glad att vi kunnat rädda så många som vi har gjort”


2020-06-09 - CORONA. Charlotte Zetterlund Hr-chef, Max Hamburgare: "Det kändes som att det small över en natt, och vi utsattes för ett unikt och brutalt stresstest. När människor så tydligt är i fokus är hr det också. Det har varit mycket intensivt med all fokus på covid-19. "

"De första frågorna var: Hur allvarligt är det? Hur kommer det påverka vår personal? Hur kan vi säkerställa att våra med- arbetare och gäster känner sig säkra? Helt naturligt dök försäljningen och vi fick börja jobba med åtgärder för att hantera tappet. Det innebar att vi var tvungna att göra personaleffekter såsom att avsluta provanställningar och tidsbegränsade anställningar. Vi permitterade på vissa av våra restauranger som var värst drabbade. Vi fick snabbt titta på innovativa lösningar gällande försäljning, som ”Hemburgarlåda” och bords- och bilservering. Det har blivit nya arbetssätt för kvar­varande personal, informationsflödet ut till restaurangerna har varit enormt. Vi har pumpat ut information och nya direktiv om vad som gäller till restaurangcheferna som har varit helt ­fantastiska och personalen har varit magisk, riktiga hjältar.

Vi har jobbat hårt för att behålla alla våra tillsvidareanställda och det har vi gjort genom att vi har dragit ner på arbetstid och flyttat personal mellan restauranger, och hela ­tiden tittat på olika lösningar.

Vi har i ett första läge fått låta provanställningar och visstidsanställda gå men vi har försökt att freda nyanlända med tillfälliga arbetstillstånd och personer med funktionsvariationer i så stor utsträckning som möjligt för att de redan har det tufft på arbetsmarknaden. Till exempel måste nyanlända ha en viss månadslön, för annars riskerar de att få lämna landet. Vi har därför försökt att räkna baklänges när det gäller permitteringar, så att de inte hamnar under den summan. Jag är glad att vi har kunnat behålla så många medarbetare som vi har gjort.

Det som har varit tuffast under den här perioden har ­varit att omvärldsbevaka och förstå alla nya regler och ­ersättningspaket som har kommit. Hur det ska fungera i praktiken och vad det innebär för oss.

Det har också skett förändringar i direktiven efter ­resans gång. Vi tog tidigt ett beslut om att följa Folkhälso- myndighetens rekommendationer. Facken, vår arbetsgivarorganisation Visita och Tillväxtverket har varit ett stort stöd. Mitt team har varit ovärderligt. De har jobbat mycket och hårt med Las-listor, förhandlingsprotokoll, permitteringslistor, ansökningar till Tillväxtverket och information till Arbetsförmedlingen om berörda med­arbetare. Samtidigt har de supportat våra distriktschefer och restaurangchefer.

Foto: Nicklas Thegerström
Charlotte Zetterlund Foto Nicklas Thegerström:

Under den här perioden har det svåraste varit att komma med besked till våra medarbetare att de inte längre kan jobba kvar hos oss. Vi pratar om unga, superduktiga och ”hungriga” människor som precis har börjat sitt första jobb. Men vår intention är att när det vänder ska vi kunna erbjuda alla att få sina tjänster tillbaka. Vi har haft en tydlig kommunikation med alla våra medarbetare som varit tvungna att lämna oss om vad vår intention är.

Vi ställs inför mycket nytt just nu och lär oss hantera nya saker, men jag ser det som en form av kompetens­utveckling för mig och mitt team. Organisationen har sett värdet av hr och vad vi kan bidra med på ett annat sätt än innan. Krisen har också fött innovation. Vi behöver vara snabbfotade och innovativa för att överleva och anpassa oss till den nya situationen. Många av initiativen för att stärka vår affär kommer säkert att leva vidare även när detta är över.”

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN