”Har känts stabilt i

kommunikations och hr-arbetet”


2020-06-09 - Marie Bake, avdelningschef hr och kommunikation, tekniska förvaltningen Göteborgs stad: "Detta är en svår och annorlunda situation men jag tycker ändå att det har känts stabilt i kommunikations- och hr-arbetet. Krisledningsgruppen har jobbat systematiskt med frågor som kommit upp och vi har haft fint stöd från Göteborgs Stad centralt.

"Detta är en svår och annorlunda situation men jag tycker ändå att det har känts stabilt i kommunikations- och hr-arbetet. Krisledningsgruppen har jobbat systematiskt med frågor som kommit upp och vi har haft fint stöd från Göteborgs Stad centralt.

Tuffast var det i början då det var många frågor att ta ställning till. Vi är ju stöd till samhällsviktig funktion så vi behövde säkerställa så att inte alla blev sjuka samtidigt. Därför har hälften av oss jobbat hemma och max hälften varit på kontor

et inom avdelningen och då behövde vi ta fram riktlinjer för distansarbete. För att kunna leverera vårt uppdrag behövde vi ta fram nya rutiner för hur vi gör vid akuta åtgärder när fel uppstår på äldreboenden med besöksförbud.

Mycket har dock kunnat fortsätta som vanligt. Vi har haft väl förspänt med inte så många sjuka och i och med att gymnasieskolorna stängt har vi till och med kunnat omprioritera visst arbete. "


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN