”Vi upprättade en central rekryteringsfunktion”


2020-06-09 - Ann Surtell, koncern hr-chef, Team Olivia:"Det har varit mycket under denna tid, vi har behövt skapa en enorm flexibilitet. Jag kan ha tänkt att en dag ska se ut på ett visst sätt men sedan har det ­absolut inte blivit så. Men det har ändå fungerat bra."

"Vi skapade snabbt en krisorganisation och var tidiga att skapa en bra kommunikation.

Vi är 13 000 medarbetare, så det gäller att informationen når fram. Vi har nu bara en utgång för informationen och det är från vår kvalitetschef. Nästan varje dag skickar vi ut någonting nytt, så det är bra om det är från en och samma kanal.

Mycket av det som låg på hr:s bord under ­våren, ledarskapsutbildning och medarbetar­undersökningar, har vi skjutit på till hösten, eller löst på annat sätt. Vi hade bland annat en konferens ­planerad för våra ledare och den har vi delat upp i korta filmer med information från vår koncernchef.

En stor del av vårt arbete har handlat om att stötta cheferna på olika sätt, bolla frågor om ledarskapet, ge dem mallar för riskanalyser och försökt skapa trygghet. Det finns såklart en oro. Samtidigt är många av våra med­arbetare vana vid att tillämpa hygienrutiner för att skydda våra kunder. Det gör vi alltid.

Skyddskläder har varit en stor fråga såklart. Vi har haft bra samarbete och diskussioner med fackliga företrädare. De har lyft fram behovet av skyddsutrustning och vi har jobbat för att få fram effektiva lösningar och har kunnat visa att vi gör vad vi kan i frågan. Vi har jobbat aktivt med skyddsombuden vad gäller riskanalys och har betonat att det är viktigt att uppdatera riskanalysen, varje dag om det ­behövs.

Det har delvis varit svårt att få fram skyddsutrustning. Vi har haft dialog med kommun och länsstyrelse så att vi ska få ta del av det som delas ut även om vi är en privat ­aktör. Vi har lyckats få fram skyddsutrustning och har uppfyllt alla krav från myndig­heterna.

För att avlasta våra chefer har vi upprättat en central rekryteringsfunktion. Där vi har plockat in folk som inte riktigt kan utföra sina ordinarie jobb på grund av coronakrisen och som kunnat hoppa in och hjälpt till och rekrytera. Det har fungerat jättebra och blir en trygghet för cheferna nu när sjukfrånvaron varit högre, och särskilt nu ­inför sommaren. Det går bra att få tag i folk, vi har sam­arbete med Scandic och rekryteringsbolaget Novare, och vi har gott om sökande och bra personal.

Tuffast har ovissheten varit, vad detta ska landa i, och hur stort det ska bli. Det är något vi delar med alla företag i dag. Vi ser dock fram emot framtiden med tillförsikt."


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN